บารัค โอบามา ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติภาพ ประจำปี 2009

บารัค โอบามา ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับประกาศชื่อว่าได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติภาพ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2552
 
สมการ 2 อันที่บ่งชี้เรื่องรางวัลโนเบลได้แก่ VE+KR-SU และ JU+NE-KR

VE+KR-SU = ความพร้อมที่จะกระทำกิจเพื่อการกุศล ได้รับความเมตตาจากรัฐหรือจากผู้บังคับบัญชา ได้รับรางวัลโนเบลเพื่อสันติภาพ
 
JU+NE-KR = ความประมาทเลินเล่ออย่างใหญ่หลวง บุคคลชั้นนำแสร้งทำเป็นว่ามีความสุขสบาย การเสี่ยงโชคเก็งกำไรที่ได้รับการส่งเสริมโดยรัฐ โนเบลไพร้ส์ โชคเทียมเท็จของรัฐบาล
 
ตั้งดวงกำเนิดของบารัค โอบามา โดยตั้งแกนที่ VE+KR-SU จะได้ภาพดาวดังนี้
 
 
 
VE+KR-SU = PL = CH = PL/KR = MC/VX = SU/VU = VE/BA (และ = SU ด้วยระยะวังกะที่ยืดหยุ่นให้มากขึ้นนิดหนึ่ง)
 
PL = CH = ได้รับโดยไม่คาดฝัน
PL/KR = ได้รับของสูง รางวัลใหญ่
MC/VX = เจ้าชะตาซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้อื่น
SU/VU = อำนาจของคนผู้นี้
VE/BA = ความสุขและความสำเร็จ
SU = คนผู้นี้
 
ตั้งแกนที่ JU+NE-KR ได้ภาพดาวดังนี้
 
 
JU+NE-KR = JU = SU/KR = KR/BA = AR.JN/PO = MC/AS
 
JU = ความสำเร็จหรือโชคลาภ
SU/KR = ผู้นำหรือผู้ปกครอง เป็นผู้สูงส่ง
KR/BA = ความสำเร็จหรือโชคลาภอย่างใหญ่หลวงหรือชั้นสูง
AR.JN/PO = เรื่องทางจิตวิญญาณหรือมนุษยธรรมซึ่งเกี่ยวกับโลกและประชาชน
MC/AS = เจ้าชะตา หรือการงาน หรือสถานภาพทางสังคม ในที่นั้น
 
VE+KR-SU = SU และ JU+NE-KR = JU ข้างต้นนั้นเป็นภาพดาวในระดับจุดอิทธิพล (Sensitive Point) ที่ส่งผลรุนแรง เรียกว่าเป็น 'พระเคราะห์สนธิแท้'
 
รูปแบบอื่น ๆ ที่ทำให้จุดอิทธิพลส่งผลรุนแรงยังมีอีก เขียนในรูปทั่วไปได้ดังนีั A+B-C = A, B, C, A/B (รวมถึง A/C, B/C แต่ให้ความสำคัญน้อยกว่า)
 
Comments