อมาวสี-คราส 22 กรกฎาฯ 2552 ตอน 2

หากใช้เฉพาะดวงจรปัจจุบันคืออมาวสี (New Moon) อย่างเดียว ซึ่งจะไม่สำรวจเฉพาะเจาะจงไปที่ดวงกำเนิดใด ๆ เพื่อมองในภาพกว้างว่าบ่งชี้เรื่องราวใดในโลก จะได้ภาพดังนี้
 
จะพบว่า...
 
SU.MO = NO = VU = AP = CU
 
หัวข้อสำหรับ VU, AP, CU บ่งชี้ถึงอำนาจในหมู่คณะขนาดใหญ่ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงประเทศขนาดใหญ่หรือมหาอำนาจ (อเมริกา, จีน, อินเดีย เป็นต้น) หรือการรวมกลุ่มกันเพื่ออำนาจที่กว้างขวางขึ้น (กลุ่มอาเซียน เป็นต้น)
 
ในความเป็นจริง เราพบว่ามีการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มอาเซียนขึ้นในช่วงวันที่ 21-23 ก.ค. 2553 ที่ประเทศไทย โดยได้รับความสนใจจากสหรัฐอเมริกา โดย ฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศ (Secretary of State*) ได้มาร่วมประชุมและลงนามความตกลงบางอย่างด้วย
 
เส้นทางของคราสเต็มดวง (Total Eclipse) นั้นพาดผ่านประเทศในแถบเอเชียทั้งหมด ทั้งอินเดีย จีน ญี่ปุ่น ถือเป็นประเทศที่ใหญ่ มีบทบาทสำคัญต่อโลกเป็นอย่างมาก ในภาพกว้างนั้นคราสพาดผ่านประเทศในเอเชียทั้งหมด ขอบบนอยู่ที่เกาหลี ขอบล่างอยู่ที่อินโดนีเซีย บทบาทของเอเชียทั้งทวีปจะขึ้นมามีความสำคัญต่อโลกอย่างมากนับจากนี้ไป นี่จะเป็นยุคสมัยที่โลกจะหันมามองคนที่เคยไม่สำคัญหรือคนกลุ่มน้อย
 
 
ในส่วนของอินเดีย มีแนวอิทธิพลของพฤหัส (JU) และเนปจูน (NE) ตัดกันที่คราสและเมืองสำคัญพอดี ๆ บ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนทางการเงินหรือเศรษฐกิจของประเทศอินเดีย และถ้าเกิดขึ้นจริง จะเป็นแรงสั่นสะเทือนต่อโลกในละลอกใหม่ เพราะอินเดียนั้นมีประชากรมาก มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ และผูกรายได้ไว้กับสหรัฐอเมริกาโดยตรง
 
ข้อมูลที่แสดงข้างต้นได้บ่งบอกในระดับหัวเรื่อง แต่ยังไม่มีรายละเอียด ซึ่งจะต้องเจาะลึกลงไปถึงข้อมูลระดับศูนย์รังสี และจุดอิทธิพลต่อไป (โดยให้ความสำคัญเฉพาะข้อมูลที่ประกอบด้วยดาววงนอก, ที่มีจุดเจ้าชะตา, และใช้ระยะวังกะน้อย ๆ ราวไม่เกิน 0:30 องศา)
 
แหล่งข้อมูล:
* นิยามจากวิกิพีเดียตามลิงค์นี้ http://en.wikipedia.org/wiki/Secretary_of_State คือ In the federal government of the United States, there is one Secretary of State, the politician responsible for foreign policy (that is, equivalent to a foreign minister).
Comments