อิทธิพลของพลังแห่งธรรมชาติ น้ำ ดิน ไฟ (และลม) ใน NE/AD = ZE และ NE+AD-VU = UR

โหราศาสตร์ยูเรเนียน (Uranian Astrology) พัฒนาขึ้นโดยสืบทอดแนวคิดที่เป็นจริงและภูมิปัญญาที่ผ่านการพิสูจน์และสืบทอดมาแต่โหราศาสตร์ในอดีตกาล โดยอธิบายรองรับได้ด้วยคณิตศาสตร์ (Mathematic) อย่างง่าย ๆ คือ บวก ลบ คูณ หาร ซึ่งเป็นเลขคณิต (Arithmatic) ธรรมดานี่เอง โดยเป็นความรู้แค่ระดับเด็กประถมเรียนกันเท่านั้น (อาจเลยไปชั้นมัธยมอยู่บ้างในเชิงการใช้คณิตศาสตร์ร่วมกับเรขาคณิต (Geometry) ผสมกับการวิเคราะห์ (Analysis) โดยแทนค่าสมการด้วยสัญลักษณ์ ตัวแปร และเซ็ตหรือกลุ่มข้อมูล ซึ่งรวมเรียกว่า พีชคณิต (Algebra) แต่รับรองว่า จะไม่ต้องถึงกับยกกำลังหรือถอดราก สแควร์รูท กันอย่างแน่นอน)

โหราศาสตร์ยูเรเนียนเน้นการใช้ดาวเข้ารูปหรือพระเคราะห์สนธิ (Planetary Pictures) แทนการหามุมสัมพันธ์ (Aspect) ระหว่างดาวเดี่ยวต่าง ๆ ซึ่งจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนขึ้น ได้ผลลัพธ์หรือสรุปได้ในเรื่องต่าง ๆ เพราะจะเป็นการหาความสัมพันธ์ที่ได้ดาวตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไปเสมอ (โดยปกตินั้นดาว 2 ดวงยังไม่อาจสรุปหรือพยากรณ์ได้แน่ชัด เป็นแต่เพียงหัวเรื่องหนึ่ง ๆ เท่านั้น)

การหาดาวเข้ารูปหรือพระเคราะห์สนธิ นั้นอิงอยู่บนหลักการหรือปรัชญา (การมองหรือเข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริง) แห่ง การสมมาตร (Symmetry) โดยสอดคล้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่เราเห็นในธรรมชาติ เช่น ผีเสื้อที่มีโครงสร้างลวดลายตระการตา ที่สมมาตรทั้งซ้ายขวาของร่างกาย เป็นต้น คนเราเอง สัตว์ต่าง ๆ ต้นไม้ สรรพสิ่งล้วนแต่บ่งชี้ถึงความสมมาตรที่มีในตัวหากเราลองแบ่งกลางดูในมิติต่าง ๆ

การแปลความหมายของดาวที่ประกอบหรือกระทบกัน (Delineation) อิงอยู่บนหลักการแห่ง การมีขั้ว (Polarity) เช่น ดาวที่มีคุณสมบัติของน้ำกับดิน เราก็อธิบายได้จากการที่ดินนั้นมีปกติคือกั้นน้ำ โดยน้ำมากก็พังดินได้, น้ำกับไฟ ไม่ถูกกันอย่างเห็นได้ชัด เป็นต้น

ในที่นี้จะแสดงโครงสร้างฟ้าในปัจจุบันที่มีอิทธิพลรุนแรงแสดงอยู่เกี่ยวกับเนปจูน (NE), แอดเมตอส (AD) และเซอุส (ZE) โดยที่เนปจูน (NE) เป็นน้ำ (รวมถึงเป็นลมด้วยในความหมายอย่างกว้าง) แอดเมตอส (AD) เป็นดิน และเซอุส (ZE) เป็นไฟ และพกท้ายด้วยวัลคานุส (VU) หมายถึงพลังที่เข้มแข็ง (Powerful) และมฤตยู (UR) ซึ่งหมายถึงความฉันพลัน ทันใด ไม่คาดฝัน ซึ่งจะขยายความและเจาะลึกเฉพาะเรื่องลงไปได้ถึงเนื้อหาและผลกระทบที่เป็นลัพธ์

ข้อสังเกต: มฤตยู (UR) คือ ไม่คาดฝัน ส่วนเนปจูน (NE) คือ คาด ฝัน หวัง เป็นคู่ตรงข้ามกัน กล่าวได้ว่า UR = not NE เจอกันเมื่อใดก็ประลัย คือ สิ้นสติ หมดสติ เป็นลมชัก (เนปจูนเป็นลม มฤตยูเป็นชักหรือกระตุก)

ดาวเข้ารูป หรือพระเคราะห์สนธิแท้แบบหนึ่งก็คือ A+B-C = C หากเราย้ายข้างก็จะได้ A+B = C+C เมื่อเอา 2 หารตลอด เราก็จะได้ A+B /2 = C+C /2 ซึ่งในโหราศาสตร์ยูเรเนียนนั้นจะเขียนย่อ A+B /2 ในแบบ A/B และ C+C /2 ก็มีตำแหน่งอยู่ที่เดิมนั้นเอง ก็คือเท่ากับ C ดังนั้นจึงลดรูปลงได้เป็น A/B = C ซึ่งเป็นรูปของศูนย์รังสี (Midpoint, Half-sum) ทำมุมสัมพันธ์กับดาวเดี่ยว ทำให้อ่านความหมายเฉพาะออกมาได้มากกว่าดาวเดี่ยวทำมุมสัมพันธ์กัน 2 ดวง

มาดู NE/AD = ZE กันดังภาพ

เนปจูน (NE) เป็นดาววงนอก (Outer Planet) เดินหรือโคจรช้ามาก ในช่วงนี้กุมกับไครอน (CH) อยู่ แสดงถึงความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอน (NE) ที่วิกฤติหรือเป็นสภาพแห่งหัวเลี้ยวหัวต่อ (CH) โดยเฉพาะเมื่อกุมหรือทับ (Conjunction) กับพฤหัส (JU) อยู่ด้วย ก็เป็นในเรื่องของการเงินและเศรษฐกิจของโลกนั่นเอง

แต่ในที่นี้นำเนปจูน (NE) มาผสมกับแอดเมตอส (AD) ได้ศูนย์รังสีขึ้นที่จุดกึ่งกลางระหว่าง 2 ดาวนี้ เล็งไปยังฝั่งตรงข้ามพบเซอุส (ZE) พอดี จึงได้ดาวเข้ารูปหรือพระเคราะห์สนธิ เขียนแทนได้ว่า NE/AD = ZE ความหมายหรือคำแปลที่สร้างไว้ในคัมภีร์พระเคราะห์สนธิสำหรับโครงสร้างนี้มีว่า

เนปจูน/แอดเมตอส (T)  = เซอุส (T)  ทำมุม 180 D PP0 Orb: -0:40
การต่อสู้ของชีวิตที่หนักหน่วง ดำเนินการต่อสู้ซึ่งเกือบจะปราศจากความหวังภายใต้ภาวะการณ์ที่ยุ่งยากเพื่อความอยู่รอด เริ่มการต่อสู้กับอุปสรรคอันหนักหน่วง

จะเห็นได้ว่าไม่ใช่เรื่องดี เมื่อน้ำเจอดิน แล้วพบไฟ ก็ประลัยลูกเดียว...

แต่เป็นเรื่องอะไรนั้น จะต้องนำโครงสร้างนี้ไปใช้กับหัวเรื่องอื่น ๆ เพราะ NE/AD = ZE ยังได้ความหมายไม่ชัดเจน แต่ก็อาจจะสังวรณ์ไว้ได้ว่า ภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ำ (NE) (รวมทั้งลม เพราะลมกับน้ำเป็นของในกลุ่มเดียวกัน ลมที่เกิดอยู่โดยมากก็มาจากทะเล คือจากคลื่น ดังที่โบราณก็เรียกรวม ๆ กันว่า คลื่นลม) อย่างน้ำท่วม ฝนมาก พายุแรง อันเกิดจากดิน (AD) ซึ่งผสมกับน้ำ อย่างดินถล่ม น้ำโคลนหลาก รวมทั้งไฟและฟ้า (ZE) ซึ่งแปลกว้าง ๆ ได้ว่าอิทธิพลของธรรมชาติ ในความหมายแห่งแคบคือไฟ อย่างไฟไหม้ ประกายไฟ กิจกรรมที่ใช้ไฟเป็นกำเนิด ปืน กระสุนยิง สงคราม นี้เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องเผชิญอันเราหาสัญญาณบอกเหตุได้จากโหราศาสตร์ยูเรเนียน

จากภาพข้างต้นจะสังเกตได้ว่าเนปจูน (NE) กับแอดเมตอส (AD) มีมุมสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติของดาวเดี่ยวแก่กันเป็นมุมฉาก (จตุโกณ แปลว่า 4 มุม หรือการแบ่งราศีจักร (Zodiac) ออกเป็น 4 ส่วนเท่า ๆ กัน จะได้แต่ละส่วนเป็นมุม 90 องศาหรือมุมฉาก เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฮาร์โมนิกส์ที่ 4) อยู่เดิมแล้ว มันจึงรุนแรงโดยไม่ต้องอาศัยใคร เป็นอิทธิพลหลักของโลกทีเดียว คือความเสื่อม เสี่ยง สลาย ไม่แน่นอน (NE) และการดำเนินไปไม่ได้ มีอุปสรรค ถูกปิดกั้น ถูกทำให้หยุดนิ่ง หมุนวนอยู่กับที่ (AD)

และจะสังเกตเห็นต่อได้ว่าเซอุส (ZE) ก็ทำมุมสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติของดาวเดี่ยวด้วยมุม 45 (ฮาร์โมนิกส์ที่ 8 คือการแบ่งวงกลมของราศีจักร (Zodiac) ออกเป็น 8 ส่วนเท่า ๆ กัน จะได้แต่ละส่วนเป็นมุม 45 องศา) กับเนปจูน (NE) และแอดเมตอส (AD) อยู่โดยไม่ต้องสร้างภาพดาว (Planetary Pictures) แบบ NE/AD = ZE ก็สามารถเห็นได้อย่างชัดแจ้ง เมื่อผสมชุดนี้เข้ากับไครอน (CH) พฤหัส (JU) แสดงถึงวิกฤติ (CH) ที่แผ่ขยายออก (JU) ทำให้มีสมมติฐานได้ถึงการบ่งชี้โรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคหวัดสายพันธุ์ใหม่ 2009 (รวมถึง กาฬโรค, ชิคุนกุนยา) ได้ (AD คือดินหรือพระแม่ธรณี ประดุจองค์กำเนิดหรือมดลูก และ ZE คือฟ้าหรือไฟ สัญลักษณ์เป็นคล้ายดั่งเชื้อกำเนิดจากชาย หรืออสุจิ ประดุจพลังกำเนิดจากฟ้าหรือองค์อินทร์ คำแปลของ AD/ZE จึงมีอย่างหนึ่งว่า การให้กำเนิดใหม่ หรือตั้งครรภ์ หรือการเกิดครั้งแรก โรคระบาดนี้บ่งชี้ถึงอิทธิพลที่มาจากธรรมชาติที่รุนแรงของการบ่มเพาะจาก AD ที่ถูกผสมเชื้อกำเนิดจาก ZE)

ภาพถัดไปจะสร้างภาพดาว (Planetary Pictures) อีกแบบหนึ่งคือ A+B-C เพื่อเจาะลึกถึงความรุนแรงของ NE/AD โดยขยายความด้วยวัลคานุส (VU) ซึ่งหมายถึงความทรงพลัง (Powerful, Forceful)

หากเอาศูนย์รังสี NE/AD ตั้งเป็นแกน ประดุจว่ามีกระจกเงาขึ้นแผ่นหนึ่ง ให้สะท้อนภาพของ VU ไปยังอีกฝั่งหนึ่ง เราจะเห็นภาพของดาวสะท้อน (Reflection) ของ VU ขึ้น จุดนั้นเราเรียกว่าจุดอิทธิพล (Sensitive Point) เขียนได้ในรูปแบบ NE+AD-VU ซึ่งถ้าคำนวณจริง ๆ ตามตัวเลข ก็สามารถคำนวณโดยใช้องศาของดาวทั้งสามบวกลบกันตามนั้นจริง ๆ ด้วย แต่สะดวกกว่าสำหรับคนทั่วไปในทางปฏิบัติที่จะใช้จานหมุน (Dial) ด้วยการหา NE/AD ก่อน แล้วจึงสะท้อน VU รอบแกนนี้ไปยังอีกข้างหนึ่ง จุดที่ได้ก็คือ NE+AD-VU ให้มุมจุดนี้ประดุจเป็นดาวใหม่ ซึ่งมีความหมายตามผลของการผสมดาวทั้งสามนั้นขึ้น ซึ่งตามคัมภีร์พระเคราะห์สนธิ สร้างไว้ว่า

เนปจูน+แอดเมตอส-วัลคานุส (T)
การเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงของสภาพความเป็นอยู่และสัมพันธภาพ

จุด NE+AD-VU ที่สร้างขึ้นได้เป็นความหมายจำเพาะใหม่ขึ้นมา แต่จะยังไม่บอกถึงผลลัพธ์แต่อย่างใด จะต้องหาดาวที่ 4 ซึ่งจุด NE+AD-VU นั้นไปทำมุมสัมพันธ์ถึง ซึ่งตามภาพจะพบว่ามีมฤตยู (UR) ซึ่งอยู่ใกล้ ๆ แกนโลกที่จุดเมษ (AR) อันหมายถึงโลกโดยทั่วไป สาธารณชน ถูกทำมุมสัมพันธ์ถึงอย่างรุนแรง เขียนได้ในรูปแบบ NE+AD-VU = UR (และ = AR) โดยที่มฤตยู (UR) มีความหมายว่า ฉันพลัน ทันทีทันใด ไม่คาดฝัน หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่า เข้มข้น ตึงเครียด หรือรุนแรงก็ได้ จึงได้ข้อสรุปที่ชัดเจนขึ้นว่า โลกโดยทั่วไปในปัจจุบัน (AR) นั้นมีการเปลียนแปลงอย่างใหญ่หลวงของสภาพความเป็นอยู่และสัมพันธภาพ (NE+AD-V) ซึ่งมีความรุนแรง ตึงเครียด และจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นอย่างฉับพลัน ไม่คาดฝัน (UR)

ขอสรุปไว้ว่า NE/AD = ZE และ NE+AD-VU = UR = AR ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ประกอบกันขึ้นจากดาวเดินช้าทั้งหมด คือ NE, UR ซึ่งเป็นดาววงนอก (Outer Planet) และ AD, ZE, VU ซึ่งเป็นดาวทิพย์ (Transneptunians, TNPs) และ AR ซึ่งอยู่กับที่ กำลังเป็นข้อมูลที่อยู่บนฟากฟ้านั้นอย่างเป็นธรรมชาติ โดยโหราศาสตร์ยูเรเนียนสามารถถูกใช้เพื่อสังเกตหาความสัมพันธ์ระหว่างพวกมันและนำมาใช้บอกเหตุต่าง ๆ ได้

ขอสรุปอีกทีว่า โหราศาสตร์ยูเรเนียนใช้สมการที่อธิบายมุมสัมพันธ์ระหว่างดาวในแบบต่าง ๆ ได้แก่ A = B, A/B = C, A+B = C+D, A+B-C = D, A-B = C-D และที่ซับซ้อนกว่านี้ ด้วยหลักการที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Oneness) ของความเป็นของมีคู่หรือการมีขั้ว (Twoness, Polarity) ซึ่งรวมกันเป็นทั้งหมด (Wholeness) อย่างสมดุลหรือสมมาตร (Symmetry) สอดคล้องกับความเป็นจริงในธรรมชาติ

เพิ่มเติม: ไครอน (CH) เป็นอุกกาบาต (Comet) ที่อยู่ระหว่างเสาร์ (SA) กับมฤตยู (UR) ส่วนพฤหัส (JU) เป็นดาววงนอก (Outer Planet) เป็นดาวเดินหรือโคจรช้าทั้งหมด

Comments