ฤกษ์เปิดตัว Windows Phone 7 วันที่ 11 ต.ค. 2010 (น่าจะ 20:30 น. ตามเวลาในประเทศไทย)


ภาพข้างต้น ตั้งแกนที่ SU ซึ่งหมายถึง วันนี้ จะเห็นว่า SU=ME.ZE=JU=JN=PA อาจแปลได้ว่า ข่าวการสร้างสรรค์ (ME.ZE) อันประสบความสำเร็จ (JU) เป็นที่ชื่มชม (JN) ในคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพ (PA)

สำหรับเวลาที่เกิดเหตุการณ์นี้จริง อาจแปรผันไปได้ ก็ต้องติดตามกันต่อไป เพื่อนำมาตั้งแกนที่เกี่ยวกับ "ขณะ" แห่งเหตุการณ์อันอุบัติ (Emerge) ขึ้นต่อไป

Comments