UR/AP = NE ใช่แปลว่า การพยากรณ์ที่ล้มเหลว หรือการล่มสลายของโหราศาสตร์

จาก
 
UR/AP = โหราศาสตร์ที่ใช้วิทยาการหรืออ้างอิงเทคนิคหรือคณิตศาสตร์

UR/AP = NE คือการแสดงให้เห็นภาพในโหราศาสตร์นั้น...

หรือ การแสดงให้เห็นได้โดยใช้จินตนาการในโหราศาสตร์นั้น...

ในวงการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยียุคนี้ สิ่งที่เติบโตมากคือ การประมวลผลภาพดิจิตอล เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิตอล (รวมทั้งสื่อบันทึกข้อมูลที่ราคาถูกลง ๆ) จอภาพแบน เครื่องฉากโปรเจ็คเตอร์ที่ราคาถูกลงเพราะใช้ชิปแทนหลอดภาพ 3 สีผสมกัน เป็นต้น พวกนี้มีรากฐานมาจากวิชาหนึ่งที่ยากมากคือ DIP = Digital Image Processing ได้แก่ การแปลงภาพถ่ายจริงเป็นภาพดิจิตอล แล้วนำไปแยกสี เกลี่ยสี แยกวัตถุในภาพ หาหน้าคนในภาพ แปลภาพเป็นตัวอักษร (OCR = Optical Character Recognition) อย่างที่เครื่องถ่ายเอกสารต่อกับคอมพ์แล้วแปลงหนังสือเข้าโปรแกรม Word ได้ รวมทั้งวงการภาพยนต์ Animation หรือเทคนิคการทำ Visual Effect ในหนังซึ่งทำเหมือนคนจริง ๆ เข้าไปทุกวัน
 

UR/AP = NE นี้คงรวมถึงพวกเซ็นเซอร์ (Sensor) ซึ่งเมื่อก่อนเป็น Capacitive, Resistive ธรรมดา แต่เดี๋ยวนี้เป็น Image หรือใช้ชิป CCD กันมาก เช่น ในกล้อง CCTV ที่ตรวจการเคลื่อนไหวของคนในภาพแล้วสั่งให้ VCR บันทึกเทปไว้ ช่วยเราจับโจร (หรือคนยิงกัน) ได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีเซ็นเซอร์แบบใหม่นี้จะมีใช้ในรถยนต์ หุ่นยนต์ ช่วยในการตรวจสอบระยะทาง วัตถุที่กีดขวาง ทำให้หุ่นยนต์เดินตามเส้นได้ และหยุดหรือหลบสิ่งกีดขวางอย่างเหมาะสมได้ด้วย โดยบ่งชี้ได้ละเอียดขึ้นว่าเป็นอะไร (นอกจากรถที่ร้องจังเวลาพื้นไม่เรียบขณะที่ถอยหลัง)

 

ดังนั้น หากนอกวงการโหรฯ ไปแล้ว UR/AP = NE นั้นคือพวกที่กล่าวมานั่นแหละครับ คือ DIP, Visualization, Projection ต่าง ๆ ในปัจจุบันที่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดในช่วงนี้

 
สรุปว่าภาพดาวเข้ารูปบนฟ้า (ที่จะเป็นอยู่อย่างนั้นในช่วงยาว ๆ เลยทีเดียว) คือ UR/AP = NE นั้น ผมอยากจะให้แปลว่า...

โหราศาสตร์เชิงศิลป์, โหราศาสตร์ที่ใช้จินตนาการ, โหราศาสตร์ที่แสดงให้เห็นภาพได้, โหราศาสตร์ที่ขึ้นกับความเชื่อความศรัทธา, ภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับโหราศาสตร์, การประมวลผลภาพดิจิตอล ชิปรับแสงซีซีดี ดีแอลพี (เช่น กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องวิดีโอแบบดิจิตอล เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ดิจิตอล จอภาพแบบแบน LCD/Plasma เทคโนโลยีที่ใช้ในสแกนเนอร์ การรู้จำตัวอักษร ภาพยนตร์แอนนิเมชั่น เทคนิคการแสดงภาพเหมือนจริง Visual Effect เป็นต้น), การแพร่ภาพทางอินเตอร์เน็ต (ภาพยนตร์หรือการส่งภาพที่ส่งสัญญาณกระจายออกไปอย่างรวดเร็วรุนแรงและทันทีทันใด

Comments