ไต้ฝุ่น "ป้าหม่า" (Parma) จะโจมตีฟิลิปปินส์ในวันเสาร์ ที่ 3 ต.ค. 2552 เวลาราว 8 โมงเช้า ณ พิกัดประมาณ 16N9 123E1

ภาพดาวบอกว่าไม่ดีเอามาก ๆ ตั้งแกน SUt อันแปลว่า วันนี้ จะได้ภาพอย่างนี้
 
 
SU = NE = NE/AD = ME/CE.AP = UR.MO.JN/AP.CE
 
ซึ่ง NE คือ ฝน, พายุ, สภาพอากาศ, NE AD แปลได้ว่า พายุหมุน, ME/CE.AP แปลได้ว่า การเคลื่อนย้ายที่อยู่อาศัยจำนวนมาก, และ UR.MO.JN/AP/CE แปลได้ว่า ความเร่งรีบหรือน่าตื่นตกใจเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยหรือสภาพชีวิตประจำวัน (การกินอยู่หลับนอน) ของประชาชน
 
หากตั้งแกนที่ ASt ตามเวลาประเมินคือ 8 โมงเช้า ก็ไม่ดีเลย โดยจะได้ภาพอย่างนี้
 
 
AS = MC = SA = SA/HA = ME/PL = UR.MO.JN/PL = UR.MO.JN/HA = SU/CU = VU/BA = NO/BA
 
ซึ่งบ่งชี้ว่า ณ สถานที่นี้ (AS) ในขณะนั้น (MC) มีความตายหรือการพลัดพราก (SA) อย่างหยาบช้า (SA/HA) การเคลื่อนย้ายอย่างโกลาหล (ME/PL) กระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชนจำนวนมาก (UR.MO.JN/PL) ประชาชนได้รับความเสียหายหรือสูญเสียอย่างมหันต์ (UR.MO.JN/HA) ผู้คนกลุ่มใหญ่ (SU/CU) มีความร่วมมือกันให้ความช่วยเหลือ (NO/BA) กันอย่างใหญ่โต (VU/BA)
 
น่าห่วงใยอย่างยิ่ง... มนุษย์เราจะช่วยกันได้อย่างไรบ้างทั้งก่อนและหลังมหันตภัย?
 
หมายเหตุ: แผนภาพดวงข้างต้น เกิดจากฟังก์ชัน IntelliLink ของโปรแกรม Aries | เอรีส ซึ่งช่วยนำทางสายตาไปยังข้อมูลที่สำคัญได้อย่างมาก โดยได้สร้างเส้นเชื่อมโยงศูนย์รังสี (A/B) ที่แสดงผลอย่างรุนแรงให้โดยอัตโนมัติ ทำให้เห็นโครงสร้างที่แสดงผลร่วมกัน โดยเส้นของแรงดาวที่ทับซ้อนกัน และเส้นที่บ่งชี้ดาวซึ่งมีรูปแบบจตุโกณต่อกันอย่างเด่นชัด คือ (UR.MO.JN / PL) // (ME/SA // HA) โดย ME/SA // HA แปลได้ว่า การเดินทางหรือหนีอย่างทุลักทุเล
 
ข้อมูลคาดการณ์วันที่ เวลา และตำแหน่งพายุ Parma มาจากเวบตามลิงค์นี้ -> http://www.greenpacks.org/2009/10/01/super-typhoon-parma-to-strike-the-philippines-after-ketsana/
 
 
ข้อมูลหลังเหตุการณ์:
 
พายุกฤษณา (กีสนา) ถล่มฟิลิปปินส์ เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2552 โดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงมะนิลา สรุปตัวเลขแล้วมีผู้เสียชีวิต 420 ราย อีกสัปดาห์ถัดมา พายุป้าหม่า คร่าชีวิตไปอีก 438 ราย
Comments