ที่ใดมีเสาร์ ที่นั่นมีทุกข์ ไร้สุขเกิดกรรม เชื่อจริงเหมือนคำพระศาสดา

เสาร์คือกระดูก (Bones) โครงกระดูก (Skeleton) โครงสร้าง (Structure) ระบบ (Systematic) ตึก อาคาร สิ่งปลูกสร้าง (Construction)

เสาร์คือพื้นหรือฐาน (Ground, Base) ราก (Root) ป่าหรือต้นไม้ (Forest, Tree) เกษตรกรรม (Agriculture) รากฐาน (Fundamental) ระเบียบ (Order) หลักหรือแบบแผน (Principle)

เสาร์คือแก่นหรือแกนหรือสาระ (Core, Substance) ประสบการณ์ (Experience) เข้าใจหรือศึกษา (Understanding) การเรียนการสอนหรือครูกับศิษย์ (Disciple)  

เสาร์คือเก่าหรือแก่ (Old) นานหรือการรอคอย (Take time) ยากหรือเหนียวหรือแข็ง (Tough, Hard, Difficult) ทุกข์ทน (Suffer) อดทนหรือทาน (Endurance)

เสาร์คือเดินทางหรือพลัดพราก (Separation) ไกลหรือห่าง (Distance) เข้มงวดหรือเคร่งครัด (Strict) มีขอบเขตหรือจำกัดหรือยึดติด (Restricted, Bounded) อุปสรรคหรือเครื่องกีดขวาง (Hindrance)

เช่นที่ว่ามานี้เสาร์จึงมีพวก (วรรค, พรรค) เป็นเนปจูน ฮาเดส แอดเมตอส (และซีรีส)

ความหมายเสาร์ที่ว่าไปไม่ใช่ความหมายโดยบริสุทธิ์ ขึ้นกับการเจือด้วยสิ่งอื่น สิ่งต่าง ๆ ในโลกนี้มิได้มีอยู่อย่างโดด ๆ การจะเข้าใจเสาร์อย่างลึกซึ้งจะต้องดูการกระทบกระทั่งระหว่างเสาร์กับดาวอื่น คล้ายผสมเคมี แล้วดูอันตรกิริยา (Interaction) คล้ายฟิสิกส์

เช่น MA/SA อังคารจะทำ (ไปหรือดัน) เสาร์คือจะไม่ทำ (หน่วงหรือแยก) ผลก็เลยวิกฤติ คือแปลว่า หยุดชะงัก คืออยากกลับก็ไม่ได้ อยากไปก็ไปไม่ถึง

เช่น JU/SA พฤหัสคือยืดหรือขยาย เสาร์คือหดหรือดื้อแพ่งไว้ ผลก็เลยวิกฤติ คือแปลว่า ไม่สำเร็จ สำเร็จก็ไม่มั่นคง คนหนึ่งยืดอีกคนหนึงหด มันจะไปไหนได้

แต่ถ้า MA/JU อังคารจะทำ (ไปหรือดัน) พฤหัสคือยืดหรือขยาย มันก็ไปกันได้ คือทำให้ขยายออกไปได้ ก็แปลว่า ทำสำเร็จ เพราะมันไม่ค้านกัน ไม่ดึงดันกัน

ตัวอย่างการแก้สภาพแห่งเสาร์โดยใช้ความเข้าใจ ก็เช่น

- เสาร์อยู่เรือน 2 (กฎุมพะ) ก็ได้เงินจากเสาร์ ได้ประโยชน์จากเสาร์ รับเอาเข้ามาหรือสะสมสิ่งที่เป็นเสาร์ มีโชคลาภความสำเร็จจากสิ่งที่มีความหมายตามเสาร์

- พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ เป็นพี่ภรรยาทักษิณ (พจมาน ชินวัตร) ไม่ได้รับแต่งตั้งเป็น รก.ผบ.ตร. ในช่วงที่ พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ ไปต่างประเทศ (จีน) แสดงว่าคนตั้งเขาไม่ได้โง่และไม่บ้า! แต่เมื่อชะตากรรมมาก็ควรต้องก้มหน้ารับ เพราะว่า SU r = MA/SA v2 การงานหยุดชะงัก พบกับความยุ่งยาก
 

ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรม Aries 3.00.77 (Prelim) 

Comments