เที่ยง ๆ วันนี้ เราจะรักกัน... (23/08/2552) Love is all around... All we need is love...

เที่ยง ๆ วันนี้ เราจะรักกัน...

เมษ = ลัคนา/ศุกร์

กำลังทำความคุ้นเคยกันด้วยความชื่นบาน ความโปรดปรานโดยทั่วไปในบางสิ่งบางอย่างของเจ้าชะตา

AR = AS/VE
 
To make nice acquaintances on the way. General likes of the native.
 
 THA520823Love
 
 
AR = AS/VE t = AS/VE v2 = 22:30
 
AR = UR/JN t = ME t = MA t = PL t= HA t
 
AR = AS r = ME r = UR r = JU r = SA r
 
AR = MA v1 = KR v1
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจ อำนาจรัฐ (AA: นิติรัฐ การบังคับใช้อำนาจรัฐ กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย กฎหมายมหาชน)
 
Police authorities. Governmental powers. (AA: Rechtsstaat, Law Enforcement, Rule of Raw, Public Law) 
 
AR = AP v2 = EQ v2 = CE v2 = PA v2

 

ฟังเพลงกันนะ...

Love is all around...

http://www.youtube.com/watch?v=Vl2vX229e1A&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=oJ9u2z0t95I&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=V0aZj7bXckQ&feature=fvw

http://www.youtube.com/watch?v=-k3mG6CBE9I&feature=related

All you need is love...

http://www.youtube.com/watch?v=BKGAdE6wwTM&feature=related

Comments