ตำนานกำเนิดของบางสิ่งบางอย่าง ตอน 1

Tefnut
 
Tefnut เป็นลูกสาวของอาทิตย์ มีภาพวาดบนกระดาษเปปีรัสในช่วง Nineteenth Dynasty (1292-1190 ปีก่อนคริสตศักราช) ที่แสดงถึงการเป็นเทพีที่มีอำนาจตัดสินความเป็นใหญ่ในใต้พิภพ (Underworld) เธอมีหัวเป็นแกะ และบางครั้งก็มีหัวเป็นสิงห์ (1)
 
ความคิดเห็น:
 
การที่เทพี Tefnut มีหัวเป็นแกะ เหมือนกับสัญลักษณ์ของราศีเมษ ซึ่งเป็นราศีแรกหรือเริ่มต้นของราศีจักร (Zodiac) อันมีความหมายถึงจุดเริ่มต้น การริเริ่ม ผู้ให้กำเนิด ราศีเมษมีดาวเกษตรประจำราศีคือพลูโต ผู้มีอำนาจตัดสินความเป็นใหญ่ในใต้พิภพ (Underworld) เป็นเทพองค์เดียวที่ไม่ได้อยู่บนสวรรค์ (หรือยอดเขาโอลิมปัส (Mount Olympus))
 
การที่เทพี Tefnut มีหัวเป็นสิงห์ ก็เหมือนกับสัญลักษณ์ของราศีสิงห์ ซึ่งเป็นราศีที่มีอาทิตย์เป็นดาวเกษตร (หรือครองราศีสิงห์) อันมีความหมายถึงความเป็นผู้นำ ผู้ปกครอง
 
(1) : Thames & Hudson, Sacred Symbols : Peoples, Religions, Mysteries, 2009, หน้า 26-27.
Comments