สึนามิที่หมู่เกาะ Samoa จากเวลาที่บันทึกไว้ด้วยกล้อง CCTV

สึนามิซึ่งเกิดหลังจากแผ่นดินไหวที่หมู่เกาะ Samoa วันที่ 29 กันยายน 2552 นั้น มีผู้บันทึกภาพเหตุการณ์พร้อมเวลาไว้ดังนี้
 
แหล่งข้อมูล: http://news.bnonews.com/n7ts (คลิกเพื่อดูวิดีโอ)
 
วิดีโอที่บันทึกไว้จากระบบ CCTV ระบุเวลาที่สึนามิปรากฏในภาพคือ 8:14 น. (เศษวินาทีไม่คิด เพราะไม่รู้ว่าสถานที่นี้อยู่ใกล้ฝั่งเพียงใด และเหตุการณ์สึนามินี้คงเกิดต่อเนื่องจากหลายนาทีนับจากฝั่งถึงจุดที่เสียหาย)
 
ตั้งดวงดูตามเวลาดังกล่าว โดยตั้งแกนที่ MC/SU ซึ่งหมายถึง นาทีนี้หรือขณะนี้ในวันนี้ จะได้ภาพดังนี้
 
 
 
MC/SU = AS = MA = SA = PA = VT = JN
 
AS = ในสถานที่แห่งนี้
MA = SA มีการพลัดพรากโดยถูกบังคับ การถึงแก่กรรม การทำลายล้าง
PA = VT สูญเสียความสามารถในการปกปักษ์รักษาตนเอง
JN = ต่อประชาชน ต่อความสงบสุข
 
จากข้อมูลข้างต้นที่ทำมุมถึง MA และ SA จึงขยับมาตั้งแกนที่ MA/SA จะได้ภาพดังนี้
 
 
ซึ่งก็จะพบว่า MA/SA เข้าแกนของ SU ซึ่งแปลว่า วันนี้ นั่นเอง (หากตั้งแกนที่ SU ไล่มาก็จะเห็นข้อมูล MA/SA นี้เช่นกันโดยใช้ระยะวังกะอย่างยืดหยุ่น คือยอมให้มากขึ้นถึง 2 - 2.5 องศาสำหรับมุม 45 เมื่อพิจารณาเฉพาะข้อมูลดวงจรปัจจุบัน หรือดวงกำเนิดลอย ๆ อย่างเดียว โดยไม่มีดวงโค้งฯ ร่วมด้วย)
 
MA/SA = SU = AD = NE = CH = CU
 
SU = วันนี้
AD = NE การสูญเสียเนื่องจากน้ำ น้ำกระแทกทำลาย
CH = CU เป็นวิกฤติของคนจำนวนมาก
Comments