สึนามิ 26-12-2004 กับรายการดาวทำมุมสัมพันธ์ประจำวัน เดือนธันวาคม 2547


หลักการ: 
1) อาทิตย์ (SU) หมายถึง วันนี้ ใช้ระยะวังกะเพื่อการพยากรณ์เชิงเปรียบเทียบ เพื่อสังเกตแนวโน้ม ราว ๆ 5 องศา ด้วยเรื่องที่สำคัญ ๆ นั้น (อันเราจะสามารถพยากรณ์ได้) จะก่อตัวระยะหนึ่ง และส่งผลต่อเนื่องไปอีกระยะหนึ่ง (ยังมีเหตุผลลึก ๆ เกี่ยวเนื่องกับจันทร์ (MO) อีก แต่ไม่ขอยกมากล่าว เพราะอยู่นอกเหนือมุมมองที่นำเสนอนี้)
2) เมษ (AR) หมายถึง โลก ใช้สำรวจในเรื่องที่เกิดขึ้นกับสาธารณชน ส่งผลต่อคนจำนวนมาก
3) ในการสำรวจดาวเดี่ยว A จะต้องสำรวจศูนย์รังสี A/AR ด้วย เทียบได้กับ Half Arc ในดวงโค้งสุริยยาตร์ ในที่นี้จึงสำรวจทั้ง SU และ SU/AR
Comments