Solar Ingress | อาทิตย์เข้าเขต กับประเทศไทย 21/06/2552 - 20/09/2552

Solar Ingress ในที่นี้มุ่งหมายกับช่วงเวลานี้คือ Cancer Ingress หรือ อาทิตย์เข้าเขตราศีกรกฎ โดยราศีกรกฎเป็นราศีหนึ่งที่มีเส้นแบ่งราศี (Sign Cusp) เป็นหนึ่งในแกนโลก (Cardinal Points) จึงเป็นช่วงจังหวะหนึ่งที่สำคัญในแต่ละปี เรียกได้ว่าเป็นไตรมาส 3 (Quater 3) เมื่อมองจากสายตาทางเวลาของดาราศาสตร์ ก็ถือว่าเป็นฤดูร้อน (Summer) หรือครีษมายัน (ใส่มาให้งง ๆ)
 
เมื่อตั้งดวงในนาทีที่อาทิตย์เข้าทับจุดกรกฎ (90 องศา นับจากจุดเมษซึ่งเป็นจุดอ้างอิงเริ่มต้น 0 องศาในมิติของราศีจักร) จะอุปมาอุปไมยใช้พยากรณ์ได้ในช่วง 3 เดือนถัดไป ก็คือในช่วง 21/06/2552 - 20/09/2552 นั่นเอง (อ่านหลักการได้จากลิงค์เรื่อง Solar Ingress | อาทิตย์เข้าเขต กับเหตุการณ์ตัวอย่าง 9/11) 
 
จะเห็นว่าวีสตา (VT) กำลังแตะแกนโลกที่จุดกรกฎเช่นเดียวกันกับอาทิตย์ (SU) ที่เข้าแกนตามหลัก Cancer Ingress โดยมาพร้อมด้วยอังคาร (MA) ทำมุม 45 อยู่ร่วมกับศุกร์ (VE) แสดงถึงความสูญเสีย (VT) ที่จะเกิดขึ้นอย่างรุนแรง (MA) โดยเฉพาะกับความสุขของประชาชน (VE)
 
เมื่อใช้ดวง Cancer Ingress ดูผสมกับดวงกำเนิด (Radix) ซึ่งเป็นของประเทศไทย โดยตั้งแกนที่เมอริเดียน (MC) ซึ่งอุปมาฯ ดั่งเจตจำนงของฟ้าในขณะแห่ง Cancer Ingress นั้น จะได้ภาพดังนี้ 
 
 
MC t = AS t = KR t หมายถึงว่า จะเป็นเรื่องใหญ่ เรื่องในระดับชาติ รัฐ หรือผู้ปกครอง
MC t = AS t = KR r ตอกย้ำเรื่องเดิม ด้วยการเบิ้ล KR
 
MC t = AS t = MA r = NE r สังเกตว่าระยะวังกะเฉลี่ยของมุมสัมพันธ์ถึง MA r และ NE r มีความสมดุลพอควร ดังนั้นจึงจะตั้งศูนย์รังสีของ MA/NE r ขึ้นดูว่าบ่งบอกถึงเรื่องใดในดวงกำเนิด จะได้ภาพดังนี้
 
 
MA/NE r = MC r = NO r = VX = EQ
 
MA/NE r = HA r ทำมุม 090  PP0 Orb: 0:28

มีทุกข์เพราะบุคคลเลวทราม ชั่วร้ายหรือต่ำช้า การทำลายล้างซึ่งเกิดขึ้นโดยความต่ำช้า โรคระบาด จมน้ำหรือผลของสงคราม ยาพิษ (AA: เสียชีวิตเพราะถูกวางยาพิษหรือการลุกลามของสารเคมี การรักษาด้วยยาหรือเคมีเป็นเวลานาน ๆ)
 
โป๊ะเช๊ะกับเรื่องโรคระบาด ไข้หวัด 2009 ที่เกิดอยู่ในช่วงนี้พอดี สำหรับลีลาและความรุนแรงของมัน ดูได้จาก MA/NE r ทำมุมถึงดาวเดี่ยวอื่น ๆ ดังนี้

อังคาร/เนปจูน (R) = เมอริเดียน (R) ทำมุม 180 D PP1 Orb: 2:31

ไม่ยอมรับหรือปฏิเสธบางสิ่งบางอย่าง ไม่สมหวัง ผิดพลาด สูญเสีย มีทุกข์เพราะโรคภัย

อังคาร/เนปจูน (R) = ราหู (R) ทำมุม 022:30(-112:30) PP1 Orb: -0:16

ปฏิเสธการติดต่อ ติดต่อกับบุคคลเป็นโรคติดต่อหรือจิตเสื่อม

อังคาร/เนปจูน (R) = ศุกร์ (R) ทำมุม 045(-135) PP0 Orb: -0:58

ปฏิเสธความรัก ไตพิการเพราะความหนาวเย็น ความอ่อนแอของอวัยวะเพศ การทำลายล้างเนื่องจากกามโรค

ถึงตรงนี้น่าคิดมาก ว่าการตายนั้นจะเกิดจากโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคอันเนื่องจากความรัก (โปรดสังเกตว่า MA t กับ VE t กุมกัน ทำมุมถึงแกนโลก นอกจากที่จะหมายถึงครอบครัวหรือประชาชนแล้ว ก็ยังหมายถึงเรื่องนี้ด้วย)

อังคาร/เนปจูน (R) = คิวปิโด (R) ทำมุม 180 D PP0 Orb: 4:58

การทำลายโชคลาภของครอบครัว หรือทำลายครอบครัว หมู่คณะที่สลายตัวเอง แตกแยกกันอย่างรุนแรงภายในหมู่คณะหรือสมาคม อุบัติเหตุ หย่าร้าง

อังคาร/เนปจูน (R) = วัลคานุส (R) ทำมุม 045(-135) PP0 Orb: 1:02

การทำลายล้างหรือการทำลายด้วยความรุนแรง อ่อนแอมากเพราะป่วย

อังคาร/เนปจูน (R) = ไครอน (R) ทำมุม 090(-) PP0 Orb: -1:26

AA: หัวเลี้ยวหัวต่อของ...การไม่ยอมรับ การปฏิเสธ การทำลายล้าง การทำลาย การติดเชื้อ

รวมทั้ง

อังคาร/เนปจูน (R) = ซีรีส (R) ทำมุม 090(-) PP0 Orb: -4:02

แสดงถึงการส่งผลต่อประชาชนหรือครัวเรือนอย่างมาก ถึงระดับชีวิตการกินอยู่ ที่หลับที่นอน
 
กลับไปที่ภาพดวง Cancer Ingress จากแกนของ MC t มีข้อมูลที่เหลือก็คือ
 
MC t = AS t = ME r = JN r ในความหมายที่กว้าง ก็ดูตามตำราไปเลย (ขีดเส้นใต้และทำตัวหนา เฉพาะความหมายที่เกี่ยวกับประเทศ) จะได้ว่า
 
พุธ+จูโน
การเรียกร้องที่ยุติธรรมในการเจรจาตกลงทั้งหมด, การลงนามอย่างเป็นทางการหรือตามแบบแผนในกฎบัตรกฎหมายหรือเอกสาร, ตรงกันทุกสิ่งทุกอย่าง, การเชิญไปงานแต่งงานหรือการเลี้ยง, หนังสือเกี่ยวกับเครื่องเพชรพลอยสำหรับประดับตกแต่งร่างกายและพีระมิดต่าง ๆ
Comments