สำรวจสภาพโลกในปัจจุบัน พ.ศ. 2552 โดยตั้งดวงศารท ไตรมาส 4, ฤดูใบไม้ร่วง เปิดมุมมองด้วยเทคนิค IntelliLink

การสำรวจข้อมูลทั่วไปจากดวงกำเนิดหรือดวงจรปัจจุบันเพียงโดด ๆ อาจเรียกว่า การอ่านดวง (ถือกันว่ายังมิใช่การพยากรณ์) เป็นการดูสภาวะ ลักษณะเฉพาะ หรืออาการที่มีอยู่ในขณะหรือช่วงนั้น ๆ จะใช้ระยะวังกะอย่างยืดหยุ่น ยอมให้ได้ถึงราว 5 องศา (สำหรับมุมทับ เล็ง ฉาก)
 
 
ดวงสำคัญสำหรับดูความเป็นไปในโลก (Mundane) นั้นตั้งขึ้นโดยปรัชญาว่า ให้ใช้เวลาที่อาทิตย์ (SU) ทับสนิทกับแกนโลกทั้ง 4 จุด คือ แกนมังกร (มกร), เมษ, กรกฎ และตุล โดยให้น้ำหนักมากที่สุดกับกับดวงเหมายัน หรือ ไตรมาส 1 (ฤดูหนาว) ตรงกับราววันที่ 21 ธันวาคมในแต่ละปี เมื่ออาทิตย์ทับแกนมังกร ว่าจะส่งบ่งชี้ชัดเจนสำหรับในระยะ 1 ปีถัดไป
 
ในระหว่างปีนั้นมีดวงไตรมาส 2, 3, 4 ทุกระยะ 3 เดือนเมื่ออาทิตย์ทับแกนเมษ (วสันต์ หรือฤดูใบไม้ไม้), กรกฎ (ครีษมายัน หรือฤดูร้อน) และตุล (ศารท หรือฤดูใบไม้ร่วง) ตามลำดับ เสมือนหนึ่งผู้ใช้รถยนต์ต้องทำการเช็คระยะของรถยนต์ที่ใช้งาน นักโหราศาสตร์ก็ถือปฏิบัติกับงานของตนเฉกเช่นเดียวกัน
 
ในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2552 (เขียนให้คนไทยอ่านด้วยภาษาไทย ก็ต้องใช้ พ.ศ. แบบไทย แต่ความรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติตามความเป็นจริง พิสูจน์ได้โดยวิชาการอ้างอิงซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความตรงไปตรงมา อย่างคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์แล้ว ก็ถือว่าไม่มีสัญชาติหรือเชื้อชาติ เป็นความจริงซึ่งเป็นสาก เช่น วิทยาศาสตร์, โหราศาสตร์ยูเรเนียนที่ใช้ตำแหน่งจริงทางดาราศาสตร์ เป็นต้น และวิชาการที่คิดขึ้นดีแล้ว ก็ย้อนกลับไปยืนยันหรือพิสูจน์ซึ่งกันและกันได้ด้วย) ตรงกับวันที่ 23 กันยายน มีข้อมูลแสดงด้วยแผนภาพดวงชะตาดังนี้
 
 
ภาพข้างต้นแสดงโดยใช้โปรแกรม Aries | เอรีส ตามขนาดจริงที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาด 1024 x 768 ซึ่งใหญ่เหมาะสมที่จะแสดงข้อมูลได้ชัดเจนในรายละเอียด และโปรแกรมได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างคุ้มค่าที่สุด คือแสดงแผนภาพดวงชะตาชนขอบจอไปเลย เพื่อผู้สูงวัยจะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเพ่งสายตาจอไปที่หน้าจอคอมพ์ งอคอและไหล่ลงไปอยู่ตลอดเวลา อันจะนำมาซึ่งปัญหาต่อสุขภาพในระยะยาว
 
จะเห็นว่าดาวเดี่ยวที่แกนโลกมี HA, SA, PL, UR ซึ่งเป็นดาวใหญ่ (โคจรช้า) เป็นจุดสนใจลำดับแรกถึงเหตุการณ์ที่ถูกดาวเหล่านี้ครอบงำบ่งชี้อยู่ ซึ่งตรึงเป็นจตุโกณขึงจุดทวารของโลกทั้ง 4 จุดไว้อย่างแน่นหนา (กรกฏ, ตุล, มังกร และเมษ โดยลำดับ)
 
ฟังก์ชัน IntelliLink ของโปรแกรม Aries | เอรีส ได้แสดงเส้นเชื่อมโยงข้อมูล A/B ในมุมแรงทั้งหมดขึ้นมา (คือมุมทับ เล็ง และฉาก) และแสดงวงกลมล้อมรอบดาวเดี่ยวซึ่งอยู่ในแกนที่ตั้งขึ้น ในที่นี้ตั้งแกนที่จุดเมษ ซึ่งเป็นจุดสังเกตสำคัญสำหรับดวงโลก
 
IntelliLink ได้ช่วยนำพาสายตาของผู้ใช้ไปยังข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดแทบจะได้ทันทีแบบองค์รวม (Integrated) โดยบูรณาการกรอบความคิดในเรื่องดาวเดี่ยว, มุมสัมพันธ์ (Aspect), ศูนย์รังสี (Midpoint หรือ Half-sum หรือ A/B) และพระเคราะห์สนธิ (Planetary Pictures หรือดาวเข้ารูป) ทั้งหมดออกมาให้เห็นชัด ๆ จากภาพข้างต้น เราจะเห็นชุดข้อมูลที่เข้ากลุ่มกันหรือร่วมแสดงผลกันอย่างรุนแรงตามแนวเส้นที่ขีดซ้ำ ๆ กันอยู่ แสดงภาพให้เห็นชัดขึ้นโดยตกแต่งภาพเล็กน้อยสำหรับผู้อ่านที่ไม่คุ้นตา ดังนี้
 
 
จะเห็นว่ามีอิทธิพล 4 ชุดที่แสดงผลรุนแรงอยู่ คือ
 
ทับแกน เมษ-ตุล มี UR-SA ซึ่ง SU ตามไตรมาส 4 ทับแกนตุลอยู่นั่นเอง มีดาวเล็ก (โคจรเร็ว) ร่วมด้วยจำนวนมาก ได้แก่ ME, PA, JN เส้นขีดเป็นปืดชัดเจนมากที่กลางแผนภาพดวงชะตา
 
ในแนว PO-BA ซึ่งมี AS, EQ, VE เกาะเป็นกระจุกดาว (Cluster) ร่วมกันอยู่ แสดงถึงอิทธิพลของ PO ซึ่งเป็นธาตุน้ำ แปลว่า ทะเล, มหาสมุทร โดยได้รับการขยายแรงขึ้นโดย BA (ความหมายคล้าย JU ซึ่งเมื่อใช้ขยายความจะแปลว่า ขยาย หรือยืดออก (Expanded, Amplified))
 
ในแนว NE-PO ซึ่งมี JU, CH เกาะเป็นกระจุกดาว (Cluster) ร่วมอยู่กับ NE ซึ่ง JU ได้ทำหน้าที่ขยายความแรงของ NE ขึ้นอย่างมาก และมี CH แสดงถึงสภาพอันวิกฤติ น่าแตกตื่น หรือหัวเลี้ยวหัวต่อ (CH มีความหมายคล้าย PL ผสม UR)
 
ในแนว AD-VU ซึ่งมี MA, VT ประกอบเป็นดาวเข้ารูปกับ VU ไว้ แสดงถึงความคับขันหรือหยุดชะงักหรือหมุนปั่นอย่างรุนแรง (AD) ของพลังอันยิ่งใหญ่ (VU)
 
ภาพทั้งหมดนี้บ่งชี้ว่าอิทธิพลของน้ำมาแสดงผลพร้อม ๆ กัน NE, PO มีผลในเชิงลบอย่างมากตาม UR, SA สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงตาม AD, VU ดังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกาะ Samoa ตามมาด้วยสึนามิ ทำให้มีคนตายกว่า 100, แผ่นดินไหวที่เกาะสุมาตรา อินโดนีเซีย มีคนตายกว่า 1000, และพายุไต้ฝุ่น กฤษณา หรือ กิสนา (Ketsana) เข้าที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ มีคนตายกว่า 250 และไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 7 แสน และพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่น ป้าหม่า (Parma) ก็กำลังจะเข้าที่ตอนเหนือของฟิลิปปินส์ อันอาจสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงด้วย
 
Comments