ศาลอนุมัติหมายจับ 2 ทหาร-ตร. ยิง "สนธิ ลิ้มทองกุล"

ศาลอนุมัติหมายจับ ทหาร และตร.ชั้นประทวน รวม 2 นายในคดีลอบยิงแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย สนธิ ลิ้มทองกุล ดูวิดีโอคลิปข่าวต้นเรื่องได้ที่ ลิงค์นี้

KRv = AD/CE วันที่ 15/07/2552, = AD/CE t ครบวงจร = HA r = VT r = SA v1 = CE v1 แขนถึงแกน = AD v2 แขนถึงแกน = VX p จุดเจ้าชะตา = MO t จุดเจ้าชะตา = AP t = SU t จุดเจ้าชะตา = ME t = VU t = VE t = JN t = PL t

AD/CE r = VX p จุดเจ้าชะตา = SU t จุดเจ้าชะตา = CE v1 แขนถึงแกน = AD v2 แขนถึงแกน

AD/CE r = AD/CE t ครบวงจร

AD/CE v1 = AD r แขนถึงแกน

AD/CE v2 = CE r แขนถึงแกน

AD+CE-KR r = VX r จุดเจ้าชะตา = MC r จุดเจ้าชะตา = AD r ครบวงจร

AD+CE-KR r = AD/CE v1 ครบวงจร

AD+CE-KR v2 = AD/CE t ครบวงจร = AD/CE r ครบวงจร

AD+CE-KR t = AD/CE//KR v2 ครบวงจร

AD/CE//KR r = AD/CE//KR t ครบวงจร

AD/CE//KR t = AD+CE-KR v1 ครบวงจร = AD/CE//KR p ครบวงจร

AD+CE-KR t = SU r จุดเจ้าชะตา = VX r จุดเจ้าชะตา = AS p จุดเจ้าชะตา

AD+CE-KR v2 = KR v1 ครบวงจร = VX p จุดเจ้าชะตา = CE v1 ครบวงจร

ให้การเป็นพยานในการเฟ้นหาฆาตกร นำผู้ต้องหาฆาตกรรมไปทำแผน การสอบสวนเพื่อหาตัวฆาตกร, ความกดดันต่อผู้มีอำนาจเหนือกว่าเจ้าชะตา, ภาพลักษณ์หรือพฤติภาพหรือการวางตัวที่โดดเด่นในสภาพการณ์ที่ยุ่งยากหรือลำบาก

AD+CE-KR

Testified at murder trial. Pressure on one's superior. Prominent figure placed in difficult situation.

โดย Emma Belle Donath ใน Asteroids in Midpoints, Aspects and Planetary Pictures, First Printing 1982 American Federation of Astrologers, Inc.

ความเป็นนักเขียนของ...สนธิ ลิ้มทองกุล

ME+NE-SU = NO = ZE = PO บรรณาธิการ (มีความรู้แจ้งในการอำนวยด้านงานเขียนอย่างพิเศษ)

SU+JU-ME = MO นักพูดที่ยืนยาว ประสบความสำเร็จเพราะการพูด การเดินทาง การเขียน การค้าขายและการติดต่อ (ประสบความสำเร็จในงานเขียนที่เร้าอารมณ์หรือเกี่ยวกับประชาชน)

SU+ZE-ME = NE (= AP) บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ สร้างสรรค์หรืออำนวยการโดยใช้การพูดหรือการเขียน (เป็นผู้นำในการเขียนเรื่องหลอกลวง เรื่องที่คลุมเครือการเมือง โดยใช้จินตนาการ)

SU+AP-ME = VU = CU เก่งภาษา พูดเก่ง นักพูดหรือนักเขียนผู้ซึ่งได้รับความสำเร็จเสมอ ชอบคุยโต คุยโม้ (ในเรื่องการใช้กำลัง อำนาจ กับหมู่คณะ, VU.CU = ความสามารถพิเศษทางศิลปะอันใหญ่หลวง ศิลปะซึ่งมีลีลารุนแรง อำนาจและอิทธิพลเนื่องจากหรือในหมู่คณะหนึ่ง พรรคที่มีอำนาจ องค์การใหญ่ อำนาจเนื่องจากการรวมกันและความสามัคคี อิทธิพลอันมั่นคงถาวรของแนวทางศิลปะอันหนึ่ง)

MO+PO-KR = AR นักประพันธ์ (ซึ่งเกี่ยวข้องกับสาธารณชน, ผู้ใช้การโฆษณาอย่างสูงในเรื่องสาธารณะ, ปกครองหรือเป็นหัวหน้าของประชาชนซึ่งตกอยู่ในอิทธิพลทางจิต)

MO/PO = AS จูงใจผู้อื่นด้วยปัญญา คบหาสมาคมกับผู้มีปัญญาไว

ข้อสนับสนุนเชิงเรือนชะตาต่อตำแหน่งของลัคนา และเมอริเดียน

AR, AD อยู่ในเรือน 1 ของ A-House และ M-House เกี่ยวข้องกับสาธารณะอย่างแน่วแน่ โดยมีอุปสรรคมาก สร้างความกดดันให้แก่ครอบครัวและสาธารณชน เปิดเผยสิ่งที่ถูกปิดบังไว้ หมุนเวียนในวงแคบ

PO, NE อยู่ในเรือน 7 ของ A-House และ M-House ใช้การเขียน, จินตนาการ, การโฆษณา, การหลอกลวง (การรู้ลึกหรือพิเศษเฉพาะเรื่อง)

UR อยู่ในเรือน 4 ของ A-House และ M-House การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของอย่างฉับพลัน ความตึงเครียดเมื่อใกล้บั้นปลายชีวิต

HA อยู่ในเรือน 1 ของ M-House ผสมกับ AD ประวัติศาสตร์ ("สนธิ" จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ และใช้เรื่องนำเสนอเรื่องสาแหรกของตระกูลต่าง ๆ เป็นจุดเด่นในงานพิมพ์)

มุมมองอื่น ๆ ที่สำคัญจากดาวจรปัจจุบันในวันที่ 14/07/2552

ตั้ง MC t = SU t ในวันที่ 14/07/2552

SU t = SU r = MO r = AR r = PL r = CH r (ในระยะวังกะอย่างกว้าง = AD r = HA r) = AD/HA r ปัจจัยสำคัญในเรือนที่ 1 ของ A-House และ M-House
SU t = AS v2 ใกล้ตัวหรือเกี่ยวข้องกับเจ้าชะตาอย่างยิ่ง
SU t = MA p = SA p เรื่องคอขาดบาดตาย

MO t = NO r = KR r (= NO/KR r) เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่หรือราชการ
MO t = SA r = ZE r (= SA/ZE r) ถูกบีบคั้นหรือวิตก ทหารหรือตำรวจ
MO t = HA v2 วิตก เรื่องเลวร้าย

SU/NO t = MO v2 = VX v2
SU/NO t = MO p
SU+NO-MO t = SA p

การเป็นพยาน เกี่ยวข้องกับการลอบสังหาร
MA+ZE-NE t = AS r
MA+ZE-NE t = NE v2 (ครบวงจร)

สมการที่เกี่ยวข้องกับตำรวจ
MA/KR t = MA v2 = KR v2 (ครบวงจร)
MA/KR t = AS v1
MA/KR t = SA t

MA+KR-MO t = NO v2
MA+KR-SU t = MA r = SA p

การอยู่ในเหตุการณ์ฆาตกรรม
NO+HA-UR t = MC p
NO+HA-UR t = MA v2
NO+HA-UR t = SA t
NO+HA-UR t = LM (กรุงเทพฯ)

SU/NO t = SU+MC+PO (Perch Point)
MA+ZE-NE t = MOv+SUt-SUr ใจหรืออารมณ์หรือความอยากในวัยจร
MA+KR-MO t = Mp
NO+HA-UR t = SU+MO+MC+AS r Destiny

คุณเห็นอะไรในสมการข้างต้น...เหล่านั้น?...หรือไม่?

ถ้าคุณเห็นแล้ว นั่นแสดงว่าคุณจบโหราศาสตร์ยูเรเนียนแล้ว...ไม่ต้องไปเรียนที่ไหนอีก!

Comments