รายการดาวทำมุมสัมพันธ์ประจำวัน เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553

เพื่อมุมมองเชิงเปรียบเทียบที่จะเห็นแนวโน้มได้ชัดขึ้น

ตั้งแกนที่อาทิตย์จรประจำวัน (SUt)


Comments