รับปรึกษาปัญหาด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน

เพื่อรู้จักตัวเองจากมุมมองของโหราศาสตร์ยูเรเนียน
เพื่อค้นหาทางแก้ปัญหาเฉพาะ ทางออกของชีวิตที่สับสน
ด้วยการปฏิบัติกิจกรรมทดแทนด้วยเงื่อนไขที่เป็นเหตุเป็นผล

ปรึกษาปัญหาด้วยโหราศาสตร์ยูเรเนียน

ชั่วโมงละ 900 บาท (คิดอย่างต่ำ 1 ชั่วโมง)

ติดต่อเพื่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 081-142-2888 หรืออีเมล์

(โฆษณาเพื่อการค้า หาเงินคืนจากการลงทุนด้านการศึกษา)

Comments