ประเทศไทย ทบทวนอีกทีเมื่อขึ้นเดือนใหม่ 1 ก.ย. 2552

โครงสร้างชุดที่กำลังแสดงผลอยู่ตรงนี้ของดวงประเทศไทย คือ ฮาเดส/โพไซดอน (R) ซึ่งมีความหมายตามคัมภีร์ว่า

การตัดขาดหรือแยกออกไป ความยากจน การขาดแคลนหรือความไม่สมประกอบในทางปัญญา วิญญาณหรือปัญญาในอดีตหรือโบราณกาล
 
 
นั่นหมายถึง อุดมการณ์หรือแนวคิดที่ผิด เพี้ยน หรือร้ายกาจ ดังคนผู้โง่เขลาเบาปัญญา คิดผิด หลงผิด คิดอุบาทว์ ซึ่งเกิดกับด้านต่าง ๆ ซึ่งมีดาวเดี่ยวเข้าแกนดังนี้
 
PO/HA r = NE r เกี่ยวกับความไม่แน่นอน คลุมเครือ ขาดความชัดเจน
PO/HA r = KR r .....(1a) เกี่ยวกับผู้ปกครอง
PO/HA r = MA r .....(2a) เกี่ยวกับอำนาจ
PO/HA r = ME r ในทางความคิด มีการเคลื่อนไว
PO/HA r = JN r  ในความปรองดอง
PO/HA r = VT r .....(3a) จะต้องสูญเสีย
 
และในช่วงปีนี้
 
PO/HA r = SU v1 เกี่ยวกับผู้นำ
PO/HA r = VT v1 .....(3b) ผสานพลังกับ (3a)
PO/HA r = BA v1 ยังมีโชคช่วย
 
และ
 
PO/HA r = SA v2 มีอุปสรรค
 
ซึ่งมีดวงโปรเกรสที่ครอบงำอยู่ในระยะยาว อันแสดงถึง
 
PO/HA r = NO p มีการสัมพันธ์กันมาก การชุมนุม การรวมกลุ่มกัน
PO/HA r = UR p เรื่องตื่นเต้น ไม่คาดฝัน ฉับพลัน
 
โดยสำหรับดาวจรปัจจุบันนั้น
 
PO/HA r = KR t .....(1b) ผสานพลังกับ (1a)
PO/HA r = CU t หมู่คณะ พรรค พวก
PO/HA r = VU t อย่างมาก
PO/HA r = AP t อย่างกว้างขวาง
PO t = HA r .....โครงสร้างเดียวกัน ผสานพลัง
PO/HA r = NO t มีการสัมพันธ์กันมาก การชุมนุม
PO/HA r = JU t มีโชคช่วย
ในระยะสั้น ๆ นี้
PO/HA r = MA t .....(2b) ผสานพลังกับ (2a)
PO/HA r = PA t มีวิจารณญาณ
PO/HA r = ME t เคลื่อนไหว
PO/HA r = SU t วันนี้หรือช่วงสองสามวันนี้
 
จะเห็นว่าดาวจรปัจจุบันไม่ได้ร่วมทำร้ายประเทศไทย โดยค่อนข้างจะเป็นภาพที่ดีเสียด้วย
 
ในภาพใหญ่ มีดาวเดินช้า (ดาวทิพย์) ร่วมแกน ซึ่งผสานพลังกันระหว่างดวงกำเนิด (R) กับดวงจรปัจจุบัน (T) อีกดังนี้
 
ฮาเดส/เซอุส R=T, 090=022, แกนทำมุมกัน 022:30
ถูกขัดขวางในการปฏิบัติงาน ถูกทำให้หยุดนิ่ง การติดขัด การพักผ่อน การพักฟื้น การหยุดงาน ความเกียจคร้านและความเลวทราม ความขี้เกลียด ขาดความทะเยอทะยาน ถูกลงโทษไม่ให้ทำอะไร ความหยาบช้าแบบเจ้าเล่ห์ อุตสาหกรรม การขาดแคลนถ่านหิน การนัดหยุดงาน การปิดโรงงานโดยนายจ้าง ไฟที่ทำให้เสียหาย (AA: ความล้มเหลวของการบริหาร, ความเลวร้ายของการบริหาร)
 
จึงเป็นสิ่งที่น่าห่วงใยมากว่า สัญญาณที่มีข่าวว่าเศรษฐกิจกำลังดีขึ้นนั้นจะต้องพึงสังวรณ์!
Comments