ประเทศไทย กับฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2536 (ก่อนแตกในปี พ.ศ. 2540) กับข่าวในช่วงปลายปี 2553 ว่าอาจเกิดฟองสบู่ซ้ำอีก


ตั้งแกนที่ SA r

ในปี พ.ศ. 2553 ช่วงปลายปี มีการแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยจะเจอกับฟองสบู่อหังสาริมทรัพย์อีกครั้งหรือไม่ ดูภาพดาวที่ตั้งแกน SA r เช่นกัน ดังนี้Comments