ประเทศไทย 17 ส.ค. (2552) ...เขาว่า Perfect Storm ทั้งเสื้อแดงยื่นฏีกา ทั้งพิพากษาคดีกล้ายาง

เขา...คนที่ว่า Perfect Storm นั้นก็คือคุณสุทธิชัย หยุ่น ไปฟังเขาพูดกันดูสิที่...

http://www.oknation.net/blog/black/2009/08/15/entry-1

สำหรับภาพดาวนั้น SU t = SU r เริ่มเข้าตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค. 2552 แล้ว สนิท ๆ องศากันวันที่ 16 ส.ค. 2552 และยังอยู่ในขอบเขตของการทำงานได้อย่างสำคัญในวันที่ 17 ส.ค. 2552 เนื่องจากเรื่องที่สนใจ รอลุ้นนั้น คาดหมายกันในวันที่ 17 ส.ค. 2552 จึงแสดงภาพดวงในวันเป้าหมายเพียงวันเดียว

ตั้งแกนที่ SU t ในเวลาเที่ยงตรงทางดาราศาสตร์โหราศาสตร์ (MC t กุม SU t) ซึ่งมีนัยว่า วันนี้ ได้ภาพอย่างนี้

THA25520817NoonSUt

SU t = SU r ซึ่งหมายถึง การเป็นวันหนึ่งที่สำคัญของเจ้าชะตา ในที่นี้คือประเทศไทย โดยเฉพาะสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง

MO t = MO r เป็นที่สังเกตว่า = MOv+SUt-SUr (กุม) = Mp (MCv+SUt-SUr) (เล็ง) ซึ่งหมายได้ว่าเกี่ยวถึง ประชาชน...อย่างสำคัญยิ่ง

NE t = NE v2 (กุม) = NE p หมายถึง ความไม่ปรองดองกัน ไม่สมานฉันท์กัน

ZE t = ZE r (เล็ง) หมายถึง ของการบริหาร ผู้บริหาร

เมื่อตั้งแกนที่ SU v1 ได้ภาพอย่างนี้

THA25520817NoonSUv1

SU v1 = MA r = KR r = NE r = SA v2 ความเสื่อมของอำนาจรัฐ การสลายและอุปสรรคใน...ตำรวจ

SU v1 = SUv+SUt-SUr แสดงถึง อิทธิพลของช่วงวัยนี้และวันนี้ต่อตัวเจ้าชะตาอย่างสำคัญ

KR t = KR r

JN t = JN r

VT v1 = VT r

ดาว 3 ชุดที่ผสานพลังกันนี้ แสดงถึงนัยของ...ความบาดหมางในระดับผู้ปกครองหรือการปกครอง

เมื่อตั้งแกนที่ SU v2 ได้ภาพอย่างนี้

THA25520817NoonSUv2

SU v2 = MO r = MC r = CU r = VU r = VE r = VT r แสดงนัยถึงการกระทบกระทั่ง ทั้งรักทั้งเกลียด ระหว่างประชาชนกับผู้นำ ผู้ปกครอง

SU v2 = NO v1 = PL v1 = VU v1 = HA v1 = VX v1 แสดงนัยของสัมพันธภาพที่หาความราบรื่นไม่ได้

VU v1 = VU r

VT v2 = VT r

CU t = CU r

ดาว 3 ชุดที่ผสานพลังกันนี้ แสดงถึงนัยของ...การประทะหรือความรุนแรงและความสูญเสียในท่ามกลางหมู่คณะหรือฝ่ายต่าง ๆ

เมื่อได้ทำโอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการมองภาพรวม ๆ ของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาในกรอบกว้าง ๆ แล้ว ก็ขอปิดด้วยชุดของภาพดาวเฉพาะในระยะ 2-3 วัน ที่มีความสำคัญ ดังนี้

MCv/CE = VU = MC/CE r ครบวงจร = MC r แขนถึงแกน จุดเจ้าชะตา = VX r จุดเจ้าชะตา = VE r = PL r = HA r = CH r = EQ v1 จุดเจ้าชะตา = PA v1 = CU v2 = EQ p จุดเจ้าชะตา = MA p = UR t = ME t = SA t = MA t = PO t = EQ t จุดเจ้าชะตา = BA t
ซึ่ง
MC/CE r = EQ r จุดเจ้าชะตา = NO r จุดเจ้าชะตา
เจตนาที่แข็งก้าวที่จะเข้าครอบครองในเวลาแห่งความตึงเครียด

NEv2 = AD/JN = AD/JN t ครบวงจร, = NE t ครบวงจร = MC r จุดเจ้าชะตา = MO r จุดเจ้าชะตา = SU r จุดเจ้าชะตา = CU r = VT r = ZE r = BA r = MC v1 จุดเจ้าชะตา = AD v1 แขนถึงแกน = JN v2 แขนถึงแกน = CU p = AS p จุดเจ้าชะตา = NE p = ZE p = NO t จุดเจ้าชะตา = CU t = NE t = CH t = AS t จุดเจ้าชะตา = MC t จุดเจ้าชะตา = SU t จุดเจ้าชะตา = MO t จุดเจ้าชะตา โดยที่ CU r = CU t โดยที่ CU r = CU p โดยที่ ZE r = ZE p และ = ZEr/ZEp
พฤติกรรมนอกลู่นอกทาง การเปลี่ยนแปลงในทางที่ผิดปกติ

KRv2 = ME/ZE = KR t ครบวงจร = SU r จุดเจ้าชะตา = ME r แขนถึงแกน = ZE r แขนถึงแกน = BA r = NE r = JN r = CU v1 = KR v2 = BA p = ME p แขนถึงแกน = JN t = ZE t แขนถึงแกน = CE t = MO t จุดเจ้าชะตา = MC t จุดเจ้าชะตา = SU t จุดเจ้าชะตา = VX t จุดเจ้าชะตา = AS t จุดเจ้าชะตา = JU t = CH t = CU t = NO t จุดเจ้าชะตา โดยที่ ZE r = ZE t โดยที่ JN r = JN t โดยที่ ME r = ME p โดยที่ BA r = BA p และ  = VTr/VTv1
โดยคำสั่งอันสูงสุด อัยการ (การฟ้องร้อง มีคดีความกับรัฐหรือผู้ปกครอง ผู้บริหาร)

VTv = SA/ZE = JN r = NE r = ME r = JU t = NE t = CH t = MC t จุดเจ้าชะตา = SU t จุดเจ้าชะตา = VX t จุดเจ้าชะตา = AS t จุดเจ้าชะตา = CE t = KR t = JN t โดยที่ JN r = JN t โดยที่ NE r = NE t และ  = KRr/KRv2
ความวิตกกังวล อุปสรรค การถูกบีบคั้น

NOv = NE/AP = NO t ครบวงจร จุดเจ้าชะตา = MO r จุดเจ้าชะตา = MC r จุดเจ้าชะตา = SU r จุดเจ้าชะตา = PL r = CU r = HA r = CH r = VU r  = AD r = PL v1 = VT v2 = SU v2 จุดเจ้าชะตา = BA v2 = AD p = PO t = ME t = SA t = BA t = ZE t โดยที่ PL r = PL v1 โดยที่ AD r = AD p และ  = ZEt/ZEv2
เกี่ยวพันกับบุคคลที่บิดเบือนความจริง ที่โกหก ค้นพบการบิดเบือนความจริง

ถ้ามีเวลาฟัง ก็ขอนำเสนอฝากความเห็นนี้ไว้อีกสักลิงค์หนึ่ง

http://www.oknation.net/blog/black/2009/08/13/entry-1

สำหรับผู้เขียนแล้ว ...รู้โหราศาสตร์แล้ว...ทำให้เข้าใจ "กฎแห่งกรรม" มากขึ้น แต่ก็ละเสียไม่ได้ไปทั้งหมดทั้งสิ้นเลย ...ก็ยังโกรธ ...ยังหลง ...ยังโลภอยู่ (ยังอยากให้โลกเป็นไปอย่างที่ตนชอบใจพอใจหรืออยากเห็น) ยามใดที่รู้สึกตัวขึ้นมาว่า อะแน่ะ โกรธเข้าแล้ว รู้นะ ๆ ก็ได้แต่หายใจลึก ๆ หยุดตั้งสติ ตอบโต้คนอื่นให้ช้าลง ๆ ก็เห็นดีว่านี่ควรเป็นหนทางที่ฝึกฝนตนเองอยู่เสมอ ให้เวลาขัดเกลาไปเรื่อย ๆ บอกข้อคิดนี้แก่ผู้อื่นหรือคนใกล้ชิดบ้าง ก็ยิ่งช่วยตอกย้ำให้กับตนเองว่า ตัวเรานี้ยิ่งบอกเขาแล้วยิ่งต้องไม่ลืม ต้องไม่เป็นเสียเอง!

May mindfulness be with you!

ขอจงดำรงสติไว้ให้ถึงพร้อม!

Comments