ประเทศไทย - โครงสร้างดาวจรปัจจุบันหนึ่งที่แรงสุดคือ MO r = AD/ZE t

ประเทศไทย - โครงสร้างดาวจรที่แรงสุดคือ MO r = AD/ZE t โดยอิทธิพลของดาวจรอย่างเดียว จะต้องการอีกอย่างน้อยดาวหนึ่งที่ชี้ชัดว่ามันจะออกเรื่องอะไร!
 
ย้อนดูช่วงจราจลคนเสื้อแดง เมื่อ 13/04/2552
 
 
MO r = AD/ZE t = SA t  = SU/AR t และครบองค์ประชุมอย่างมากด้วย NE r = NE t, CU r = CU t
Comments