โปรแกรม เอรีส | Aries สำหรับนักโหราศาสตร์ยูเรเนียน ที่ทำงานวิจัย (Research Edition)

โปรแกรมโหราศาสตร์ยูเรเนียนที่ “คิดได้”

โปรแกรม เอรีส | Aries
เวอร์ชั่น 3.01.06 (Research Edition สำหรับนักวิจัย)

ราคา 15,000 บาท ฟรีด้วยการติววิธีใช้ 5 ชั่วโมง (คิดเป็นมูลค่า 2,500 บาท)
โปรแกรมที่จะทำให้มือใหม่สามารถตามทันผู้มีประสบการณ์หรือเรียนมาแล้ว 3-4 ปี

หากสนใจใน โปรแกรม เอรีส | Aries เวอร์ชั่น 3.01.06 สำหรับการทำวิจัย (Research Edition (RE)) ราคา 15,000 บาท ติดต่อ “อธิ” โทร 081-142-2888 หรืออีเมล์  athi.ath@gmail.com

จุดเด่นที่สำคัญของโปรแกรม

- ใช้ดาวเคราะห์น้อย-แคระ (Asteroid) ได้แก่ ซีรีส (Ceres), พัลลัส (Pallas Athena), จูโน (Juno), วีสตา (Vesta) และ ไครอน (Chiron), แบคคัส (Bacchus) รวมทั้งจุดเจ้าชะตา เวอร์เท็กซ์ (Vertex) และลัคนาศูนย์สูตร (Equatorial Ascendant)

- สนับสนุนระบบพระเคราะห์สนธิ (Planetary Pictures) พร้อมระบบการวิเคราะห์การเกิดเหตุการณ์ ที่สามารถระบุได้ถึงวันที่เกิดเหตุการณ์ โดยไม่ต้องสะสมประสบการณ์ให้เสียเวลาและสับสนในการเลือกสูตรหรือสมการ

- แผนภาพดวงชะตาใหญ่เต็มจอ 1024 x 768 เห็นชัดเจน และตัวหนังสือแสดงคำแปลพระเคราะห์สนธิ และความหมายอื่น ๆ ใหญ่ สามารถนั่งดูได้โดยพิงพนักเก้าอี้สบาย ๆ ไม่ต้องเพ่งใกล้ ๆ หน้าจอ

- สามารถแสดงภาพดวงได้พร้อมกัน 5 วง ได้แก่ กำเนิด (Radix), ดวงจร (Transit), ดวงโค้ง V1 (Solar Arc V1), ดวงโค้ง V2 (Solar Arc V2), ดวงโปรเกรส (Secondary Progressions) ได้พร้อม ๆ กัน ทำให้เกิดมุมมองใหม่ที่เห็นข้อมูลครบถ้วน พร้อมตรวจสอบจุดตั้งรับ (Receiving Station) ที่แตกต่างกันได้

- สามารถปรับเปลี่ยนดวงวง 3 และ 4 จากการแสดงดวงโค้งสุริยยาตร์ V1, V2 ให้เป็นจันทรยาตร์ (Lunar Arc) แทนได้ รวมทั้งยาตร์ตามปัจจัยหรือดาวอื่น ๆ ได้ (Planetary Arc)

- สามารถแสดงดวงวง 3 เป็นดวงโค้งสุริยยาตร์ V1 ตามที่ใช้เป็นหลักในโหราศาสตร์ยูเรเนียนพร้อมกันกับแสดงดวงวง 4 เป็นดวงโปรเกรส (Secondary Progressions) ตามแบบโหราศาสตร์สากลได้ ทำให้ดูจรตามอายุขัยได้ทั้งสไตล์ยูเรเนียนและสากลไปพร้อม ๆ กันได้

- สามารถแสดงดวงวง 3 เป็นดวงโค้งสุริยยาตร์ V1 ตามที่ใช้เป็นหลักในโหราศาสตร์ยูเรเนียนพร้อมกันกับแสดงดวงวง 4 เป็นดวงจันทรยาตร์ (Lunar Arc) ได้ ทำให้ประเมินจรอายุขัยในระดับปีและเดือนได้พร้อม ๆ กัน
 
- สามารถแสดงดวงวง 5 เป็นดวงโปรเกรส (Secondary Progressions) ตามแบบโหราศาสตร์สากลได้ ทำให้ดูจรตามอายุขัยได้ทั้งสไตล์ยูเรเนียนและสากลไปพร้อม ๆ กันได้
- วิเคราะห์ความแรงของข้อมูลได้ในหลายรูปแบบ เช่น แขนถึงแกน, แกนถึงแขน, การครบวงจรข้ามวงดวงในแบบต่าง ๆ หรือการซ้ำรอยของข้อมูลในแบบต่าง ๆ, ตรีโกณ, จตุโกณ เป็นต้น

- ทำให้มือใหม่สามารถเข้าถึงและเข้าใจโหราศาสตร์ยูเรเนียนที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ ตรงไปตรงมา ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเรียนรู้พื้นฐานเรือนชะตา, ราศี, คุณะ, เพศ, ธาตุ, โยค, เกณฑ์ ฯลฯ ตามแบบโหราศาสตร์ดั้งเดิม (Classic, Traditional)

- วิเคราะห์ดวงกำเนิดได้ในคลิกเดียว คัดเลือกข้อมูลที่สำคัญหรือมีความแรงออกมาให้ทันที

- กำหนดระยะวังกะ (Orb) แยกได้กันสำหรับดวงทั้ง 4 วง คือ กำเนิด, โค้ง V1, V2, จร โดยเป็นอิสระต่อกัน โดยแยกตามมุมอย่างอิสระต่อกัน มุม 0, 180, 90, 45, 22:30 (H16) และ 30, 60, 120, 150 (H12) และ มุม 72, 144 (H5)

- สามารถแสดงศูนย์รังสีสะท้อน พร้อมหาความครบวงจรหรือโครงสร้างซ้ำรอยข้ามวงได้เหมือนดาวปกติ เช่น โครงสร้างจตุโกณ เป็นต้น และเลือกที่จะแสดงปัจจัยสะท้อนเดี่ยวเท่านั้น ไม่แสดงศูนย์รังสีสะท้อนก็ได้

- ใช้งานได้ 5 แบบภาษา คือ ไทย, อังกฤษ, ตัวย่อไทย, ตัวย่ออังกฤษ, สัญลักษณ์ สามารถช่วยมือใหม่ในการจดจำดาวไปพร้อม ๆ กับฝึกฝนตนเองได้

- สามารถปรับเปลี่ยนสีของวงดวง เช่น สีพื้น, สีเส้นวงดวง, สีเส้นขีดบอกองศา, สีจุดเจ้าชะตาสะท้อน, สีปัจจัยสะท้อนอื่น ๆ เลือกที่จะแสดงเส้นขีดบอกองศาทุก 1 และ 5 องศาได้ในทุกวงอย่างอิสระต่อกัน

- สามารถเลือกเปลี่ยนสัญลักษณ์ของดาวมฤตยู (UR) และพลูโต (PL) ได้ตามความนิยม

- สามารถเลือกเส้นแบ่งจานหมุนเป็นแบบยูเรเนียนแท้ (H16 หรือจำนวนเท่าของ 22:30 องศา) หรือจะแบบแบ่งเรือนเท่า (H12 หรือจำนวนเท่าของ 30 องศา) พร้อมทั้งเลือกที่จะแสดงเรือนชะตาคงที่ไว้ในแบบเรือนเมอริเดียน (ยูเรเนียน) หรือเรือนลัคนา (สากล) ได้

- สามารถเลือกตั้งแกนที่สนใจเฉพาะเรื่องแบบสำเร็จรูป เช่น โชคลาภ, สุขภาพ, ความรัก, การงาน เป็นต้น เพื่ออ่านข้อมูลและสั่งพิมพ์ออกพริ้นเตอร์ได้ทันที ความสามารถในการพิมพ์ออกพริ้นเตอร์ใช้งานได้เกือบทุกจุดในโปรแกรม

- สามารถพิมพ์ภาพดวงชะตาสู่กระดาษ ออกได้เป็นภาพสี ใช้กับจานหมุน (Dial) ได้ โดยสามารถเลือกพิมพ์เฉพาะดวงกำเนิด หรือทั้ง 4 วงก็ได้

- สามารถดูคำพยากรณ์ดาวในราศี ดาวในเรือนชะตา สำหรับทุกดาวหรือปัจจัยได้พร้อม ๆ กันทั้ง 4 วงดวง เพื่อประเมินภาพรวมได้ภายในการคลิกเพียงครั้งเดียว

- ใช้งานได้ในสไตล์การคลิกเมาส์ทีเดียวในทุก ๆ ที่ทั่วโปรแกรม เพื่อการทำงานที่รวดเร็ว (ไม่ต้องดับเบิ้ลคลิก)  และบางจุดเพียงชี้เมาส์โดยไม่ต้องคลิก ก็แสดงผลตามต้องการแบบรู้ใจได้ทันที

- อื่น ๆ อีกมากมาย

Comments