พยากรณ์ประเทศไทย 22 ถึง 27 เมษายน พ.ศ. 2553

#urap พยากรณ์ประเทศไทย 27.04.2010 VE VT ZE สุขที่สุดเมื่อทำงานเพื่อเป้าหมายเฉพาะอย่างหนึ่ง, ทำด้านการทหารได้เป็นอย่างดี, นักยุทธศาสตร์
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 27.04.2010 NO BA SU การติดต่อที่เป็นผลดี
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 27.04.2010 SU VT AR การปฏิเสธอำนาจ, การเป็นที่จดจำได้จากสาธารณชนหรือหมู่คณะ
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 26.04.2010 SU VT UR สูญเสียโดยฉับพลัน, มีพันธะสัญญาหรือความรับผิดชอบต่อระเบียบวิธีที่เก่าแก่
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 26.04.2010 SU VT SA มีความกดดันจากความวิตกกังวลและความห่วงใยต่อผู้นำ
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 26.04.2010 NO ZE SU ได้รับมอบหมายหรือกระทำงานพิเศษชิ้นหนึ่ง พัวพันกับไฟ สังกัดอยู่ในหน่วยที่มีหน้าที่ในการระเบิดทำลาย
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 25.04.2010 JU UR ME พูดตอบโต้ได้โดยทันควัน ระคนด้วยการหยิกแกมหยอก
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 25.04.2010 JU SA MA กิจกรรมซึ่งผลที่เกิดจะสุกงอมในภายหลัง ความสมานฉันท์ที่จะมีการแตกแยกกันภายหลัง
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 25.04.2010 MA CE AR นักวิ่งเต้นที่เก่ง, ก่อตั้งองค์กรระดับชาติเพื่อความก้าวหน้าต่อสวัสดิภาพ
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 25.04.2010 MA KR AR อำนาจรัฐ, นิติรัฐ, การบังคับใช้อำนาจรัฐ, กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย, ปฏิบัติการอันยิ่งใหญ่หรือไม่ธรรมดา
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 25.04.2010 ME CE AR เป็นที่จดจำได้ในประวัติศาสตร์สำหรับการสูญเสีย
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 25.04.2010 VU CE CH ความช่วยเหลือโดยไม่ได้คาดฝันจากเจ้าพนักงานหรือโดยการบริหารจัดการ
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 25.04.2010 VU CE JU การฟื้นคืนอย่างน่าอัศจรรย์จากการบาดเจ็บอย่างสาหัสรุนแรง
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 25.04.2010 VU CE VE อยู่ภายใต้การอารักขาของรัฐบาล อยู่ภายใต้การปกป้องคุ้มครองของรัฐบาล, อยู่เหนือการควบคุมของคน
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 25.04.2010 NE ZE SU การจัดการที่ไม่บังเกิดผล ความพยายามที่สูญเปล่า วันซึ่งกระทำการสิ่งใดก็ไม่สำเร็จ
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 24.04.2010 UR PA AR การแตกแยกของความสัมพันธ์ต่างๆ โดยไร้กฏเกณฑ์, สูญเสียความสามารถในการควบคุมปัญหาบานปลายอย่างฉับพลัน
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 24.04.2010 VU JN UR สถานที่ที่เลือก..ได้สูญเสียประโยชน์ของมันไปด้วยเหตุจากการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลาง
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 24.04.2010 VU JN SA ทำโดยปราศจากความช่วยเหลือที่พึงได้ตามปกติ,ถูกบังคับให้เรียนรู้ใหม่ในวิถีแห่งการปิดกั้นให้ปลอดภัย
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 24.04.2010 AD ZE SU ประสบสัมพันธภาพใหม่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง วันแห่งไฟไหม้หรือลำบากจากการยิง
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 24.04.2010 AD JN NO สัมพันธภาพอันดีสิ้นสุดลง
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 23.04.2010 SU HA CH CU AD ไม่รื่นรมย์อย่างยิ่งในทันทีทันใด หมิ่นเหม่ต่อการถูกฆาตกรรม องค์กรร้ายเร้นลับ
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 23.04.2010 VE VT AD เกิดการไขว้เขวอันมีเหตุมาจากความผิดพลาดที่ร้ายแรง
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 23.04.2010 MA PL AR แผนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน งานฝ่ายพลเรือน
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 22.04.2010 AD JN BA จัดตั้งรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายตามสไตล์ประเทศหนึ่งๆ ขึ้นเป็นตัวอย่าง
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 22.04.2010 CU HA=MC ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสมานฉันท์ กลุ่มหนึ่งที่เห็นแก่ตัวหรือนิยมฉพาะบุคคลหนึ่ง
 
#urap จาก "ดวงทินอธิวรรษ" (Sol-Meridian Return) ประเทศไทย.. MOt บ่งชี้ความเป็นไปของ "ประชาชน" =SAt=URt=HAt=VUt=MEt=AStช.. (ตามภาพในทวิตก่อน)
 
#urap "ดวงทินอธิวรรษ" (Sol-Meridian Return) ประเทศไทย เมื่อ SUt 0 SUr และ SUt-MCt = SUr-MCr ขณะคล้ายเวลากำเนิดแท้ http://twitpic.com/1h9i7q
Comments