พยากรณ์ประเทศไทย 22 ถึง 27 เมษายน 2553

#urap พยากรณ์ประเทศไทย 23.04.2010 SU HA CH CU AD ไม่รื่นรมย์อย่างยิ่งในทันทีทันใด หมิ่นเหม่ต่อการถูกฆาตกรรม องค์กรร้ายเร้นลับ
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 23.04.2010 VE VT AD เกิดการไขว้เขวอันมีเหตุมาจากความผิดพลาดที่ร้ายแรง
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 23.04.2010 MA PL AR แผนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชน งานฝ่ายพลเรือน
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 22.04.2010 AD JN BA จัดตั้งรูปแบบที่ถูกต้องตามกฎหมายตามสไตล์ประเทศหนึ่งๆ ขึ้นเป็นตัวอย่าง
 
#urap พยากรณ์ประเทศไทย 22.04.2010 CU HA=MC ความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสมานฉันท์ กลุ่มหนึ่งที่เห็นแก่ตัวหรือนิยมฉพาะบุคคลหนึ่ง
 
#urap จาก "ดวงทินอธิวรรษ" (Sol-Meridian Return) ประเทศไทย.. MOt บ่งชี้ความเป็นไปของ "ประชาชน" =SAt=URt=HAt=VUt=MEt=AStช.. (ตามภาพในทวิตก่อน)
 
#urap "ดวงทินอธิวรรษ" (Sol-Meridian Return) ประเทศไทย เมื่อ SUt 0 SUr และ SUt-MCt = SUr-MCr ขณะคล้ายเวลากำเนิดแท้ http://twitpic.com/1h9i7q
Comments