เพ่งพินิจ ชีวิตกับดวงดาว ตอน 1

แม้ว่าผมจะเข้าใจความหมายของดาว และการผสมดาวผ่านการใช้อยู่ทุกวัน ๆ แล้ว ทั้งอาจได้ความลึกซึ้งจากประสบการณ์ตรงในการสำรวจดวงตัวเองและผู้อื่น (อย่างบ้าคลั่ง หรือในระดับนักโหราศาสตร์มืออาชีพ คือไม่เป็นอันทำมหากินอย่างอื่นแล้ว แต่ไม่ได้หมายถึงการมีรายได้จากโหราศาสตร์แต่อย่างใด?) หากแต่การทวนซ้ำบ่อย ๆ ในความหมายพื้นฐาน เพื่อให้ได้ความหมายที่ปลีกย่อยในมุมมองของคนอื่น หรือแง่มุมต่าง ๆ นั้นให้ประโยชน์ในทางดื่มด่ำ ราวกับการได้กลับเข้าสู่ด้านในของตนด้วยการฝึกฝนจิตอย่างหนึ่ง (Meditation) ที่ให้ความสงบใจจากการเพ่งพินิจช้า ๆ ทีละประโยค ๆ (ทีละความหมาย ๆ)

เมื่อผมเห็นการผสมดาว หรือการตีความด้วยที่มาอันลึกซึ้ง เช่น แอดเมตอส/เซอุส แปลว่า การให้กำเนิด ด้วยเหตุที่ว่า แอดเมตอส คือโลก คือองค์กำเนิด (ในเพศหญิง) เซอุสคือสเปิร์ม คือเชื้อแห่งชีวิต (จากเพศชาย) เป็นต้น ผมก็อ่านมันใหม่ได้อย่างไม่รู้เบื่อ เหมือนไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน คิดได้ไงเนี่ย อะไรทำนองเนี้ย จริงด้วยสิ ทำไมฉันไม่คิดได้อย่างนี้บ้างนะ (ช่างโง่จริง ๆ)

บางครั้งเหมือนได้อ่านบทสวดมนต์บทใหม่ (ที่ต้องเอามาคิดคำนึง พรึมพรำ ๆ เหมือนคนบ้า) หรือการตีความธรรมะอย่างน่าสนใจ หรือได้พบเพื่อนเก่าที่บางครั้งเราหลงลืมไปนาน เพราะประสาทสัมผัสหรือความสนใจถูกใช้ไปในเรื่องอื่นบ่อยเกินไป

กลับสู่จุดเริ่มต้นกันไม๊ มาเดินให้ช้าลง จงกลมกันเถิด เดินคุยกันกับเพื่อนเก่า ซึ่งอาจคือตัวเราเอง…

จุดเมษ ดาวทิพย์ และดาวเคราะห์น้อย-แคระ

จุดเมษ
การเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สาธารณะ, โลกที่กว้างใหญ่, ถูกนำพาไปสู่ความสนใจของสาธารณะ

แอดเมตอส
เผชิญกับการปิดกั้น, ช่วงเวลาแห่งการขัดขืนคับข้อง, ประสบกับการเหนี่ยวรั้ง ความผันผวน ความซับซ้อน หรือความต้องการในบางสิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นเสียขึ้นที่จะพบกับความสำเร็จหรือก้าวหน้า, มีกิจธุระด้วยวัตถุดิบ, เป็นตะคริว ถูกตะขอยึด หรือมีข้อบ่งชี้อื่นใดที่แสดงถึงการรัดรึงอึดอัดอยู่กับความต้องอดทน/อุตสาหะพยายาม/ถูกแขวนไว้

อาพอลลอน
มีความสนใจและพัฒนาการในหลายด้าน, เหล็กมากมายในกองไฟ, มากกว่าหนึ่ง, การประกอบเข้าด้วยกัน, โอกาสทางอาชีพการงาน, สมาคมหรือการรวมกลุ่มทางการเดินทางหรือการศึกษา, ระยะทางไกล/การติดต่อไปทั่วโลก วิสาสะกับคนได้ทุกชาติทุกภาษา

คิวปิโด
ความรู้สึกในด้านครอบครัว/การรวมกันเป็นหนึ่ง, สาแหรกของครอบครัว, ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว, พลวัตและความรู้สึก, เรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ (บ้าน, ความรู้สึกในการอยู่ร่วมกัน), เร่งร้อนที่จะร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน, การปฏิสันฐานกับผู้ทำงานศิลป์หรือช่างฝีมือ, ความรู้สึกในทางศิลป์

ฮาเดส
ทำให้สะอิดสะเอียน/เป็นที่น่ารังเกียจ/ขมขื่น, ความอ่อนเพลียหรืออาการแย่ลง, ความสนใจในอดีต (รวมถึงชีวิตในชาติก่อน ๆ), การรับมือกับงานที่มีรายละเอียดสูง, งานที่น่าเบื่อหรือทำงานหามรุ่งหามค่ำ, สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิง, อารมณ์ที่กำลังตกต่ำ, การวิจัย, การสำรวจตรวจตราลงถึงเหตุอันเป็นแก่นแท้ของปัญหา

โครโนส
ตำแหน่งหน้าที่ที่มีอำนาจเหนือผู้อื่น, มีข้อกังขาในเรื่องความมีอำนาจหรือความสามารถ, มีความแตกต่างกันในความคิดเห็น, มีกิจธุระเกี่ยวด้วยช่วงเวลาที่ต้องห้ามหรือกระโดดเข้าไปสู่วงล้อมแห่งอำนาจราชการ, กฎหมาย, ตำรวจ, ผู้แทนราษฎร, สมาชิกสภาร่างกฎหมาย, ผู้ออกกฎหมาย, ฝ่ายบริหารจัดการ, ผู้นำในภาครัฐบาล, การตรวจวัด (โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ ความสูง)

เซอุส
ไฟ/พลังแห่งการสร้างสรรค์, พลังงาน/ไฟที่ถูกควบคุมให้มีทิศทางตามที่ต้องการ, ความกระตือรือร้น, พลังที่ถูกกำหนดทิศทางและควบคุมได้ (ทั้งการวางแผนและการควบคุมอารมณ์ที่แรงกล้า), ปืน, เครื่องมือที่มีพลังสูง, เครื่องจักร, มอเตอร์, สถานที่สุมไฟ, เชื้อเพลิง, น้ำมันเชื้อเพลิง

วัลคานุส
กำลังหรือความแข็งแกร่งที่มีมาเป็นระลอก ๆ, รู้สึกได้ถึงการรวมของอำนาจ, ใช้วิธีบังคับ, การเกณฑ์, การรู้สำนึกในอำนาจที่มองไม่เห็น และอำนาจที่ทรงอิทธิพล, ช่วงเวลาแห่งผันแปรอย่างสติแตกเนื่องด้วยอะไรที่เข้าครอบงำทัศนคติ

โพไซดอน
ผู้คนที่มีระดับ, ความคิดที่ทำให้เบิกบานอิ่มใจ, การสั่นสะเทือนทางจิต, การกล่อมจิต, อิทธิพลทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ, ท่าทีทางลัทธิหรือศีลธรรม, ความสนใจในจรรยาบรรณทางธุรกิจ, แรงบันดาลใจ, ศาสนา, สื่อทางจิต, ความกระจ่าง, การตรัสรู้, การรับรู้ถึงพลังพิเศษ

ไครอน
การแสดงออกด้วยมุมมองและพฤติกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใครหรือเป็นตัวของตัวเอง, การปฏิเสธที่จะทำตัวตามครรลองของครอบครัวพ่อแม่ที่มมาแต่เดิมหรือความคาดหวังของสังคมหรือมาตรฐานทางสังคม, การส่งผลให้เป็นจุดเปลี่ยนหรือหัวเลี้ยวหัวต่อในสถานะตน, การเน้นย้ำถึงความแตกต่างจากหมู่พวกหรือบรรทัดฐาน, วิกฤติในวัยหนุ่มสาว

ซีรีส
ความต้องการการดูแลเอาใจใส่, อาหาร, ความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก, เรื่องเกี่ยวกับการดูแลผู้คน พืชพันธุ์ และสัตว์ต่าง ๆ, สมุนไพรและธัญญาหาร

พัลลัส เอธีนา
แสวงหาการอนุมัติ, กลยุทธ์ในการเข้าไปเกี่ยวข้อง, ทักษะในการรับรู้โดยรวมทางผัสสะทั้ง 6 (สำเหนียก, เห็น, ได้ยิน, เข้าใจ), ความที่ตนตั้งใจหรือ/และสามารถที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ในการเอาใจอีกฝ่ายหนึ่งได้

จูโน
หุ้นส่วน, การแต่งงาน/ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด, การดำรงไว้ซึ่งสิทธิของตนหรือคงไว้ซึ่งตำแหน่งหน้าที่ต่อผู้อื่น, ข้อสงสัยในเรื่องสิทธิและความเที่ยงธรรม/การประนีประนอม, การบังคับใช้ความเที่ยงธรรม, ศักยภาพในการรักษาระดับคะแนนไว้ได้, ความอิจฉาริษยา, ความกลัวต่อการเมินเฉยและนอกใจ, การจดติ้วนับผลงานเพื่อขึ้นเงิน (เงินทองของต้องแฟร์)

วีสตา
มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน, ใช้การทำงานเป็นเครื่องตอบแทน, การอุทิศตนให้กับการบรรลุความสำเร็จหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้, ระยะห่างทางอารมณ์, ความต้องการทางอาชีพการงานและยินดีต่อการทำงานหนัก, กลั่นกรองความสนใจของผู้อื่นให้กลายเป็นอาชีพการงาน (แยกส่วนที่ไร้สาระหรือขี้ทิ้งไป), การสังเวยตนเอง/การปฏิเสธด้วยการไม่ตามใจตัวเอง (โดยคนอื่น/โดยตนเอง)

แบ็คคัส
ส่วนเกิน, ความเลยเถิด, การติดสิ่งเสพติด, ความพยายามที่จะจัดการกับความรู้สึก ผู้คนและสถานการณ์ด้วยการหาสิ่งทดแทนหรือหลีกลี้ไปซะ, การเกี่ยวข้องกับสวนผลไม้ แมกไม้จำพวกต้นสนหรือเฟอร์, ไร่องุ่น, ของมึนเมา

แปลสรุปความจาก
Derivative Angles โดย Matha Lang-Scott, 1992

Comments