ภาพบรรยากาศจากงานสัมมนาวันโหรจรัญ 13 ก.ย. 2552

ภาพแบบพาโนรามาแสดงภาพกว้างภายในงานสัมมนา
 
 
 
 
 
 
 
(บันทึกจาก HTC Touch Windows Mobile 6.1 Pocket PC)
 
Comments