ไนจีเรีย: มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 40 คน ในการปะทะกันระหว่างตำรวจกับทหาร

ดูข่าวต้นเรื่องที่ลิงค์นี้: http://edition.cnn.com/2009/WORLD/africa/07/27/nigeria.violence.deaths/index.html
 

AR/VT = CE v2 = AS r จุดเจ้าชะตา = EQ r จุดเจ้าชะตา = SU r จุดเจ้าชะตา = HA r = BA r = VE r = MA r = VU r = CE r = VT r แขนถึงแกน = AP r = ZE r = VU v1 = VT v1 แขนถึงแกน = SU v1 จุดเจ้าชะตา = AP v2 = AR v2 แขนถึงแกน = CE v2 = EQ v2 จุดเจ้าชะตา = ZE v2 = VU p = SU p จุดเจ้าชะตา = ME t = HA t = PL t = AR t แขนถึงแกน

หลุมฝังศพแห่งชาติ (ฮวงซุ๊ย), โบสถ์ที่สำคัญมีชื่อเสียง (ศาสนาที่สำคัญของโลก), การกำจัดระดับโลก, การทำแท้ง, การสักการะบรรพบุรุษ (เชงเม้ง), การบุกเบิกอย่างกระตือรือร้น, อุทิศตน (และอุทิศส่วนกุศล), มุ่งเน้นเฉพาะเรื่อง (รวมศูนย์ความสนใจไปยังจุดหนึ่ง)

SA/PO = AR v2 = MO r จุดเจ้าชะตา = CH r = UR r = PL r = JU r = JU v1 = MA p = JU p = NO p จุดเจ้าชะตา = UR t = SA t แขนถึงแกน = VE t = PO t = SU t จุดเจ้าชะตา = BA t และ = MAr/MAt

เรื่องราวทั่ว ๆ ไปที่เกี่ยวกับการศึกษา, แยกตัวออกจากกฏเกณฑ์หรือหลักการทั่วไปทางปัญญา จิตวิญญาณ หรือเกี่ยวกับลัทธิ เกี่ยวกับอุดมการณ์ หรือเกี่ยวกับระบบความคิดอันเป็นรากฐานของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง (AA: ทำการศึกษาเกี่ยวกับศาสนา, เดินทางไปหาพระ)

MAv/SA = JU = MO r จุดเจ้าชะตา = MC r จุดเจ้าชะตา = CH r = UR r = PL r = JU r = AS p จุดเจ้าชะตา = CE p = UR t = SA t แขนถึงแกน = CE t = VE t = PO t = VT t

โดยที่ MA/SA r = JN r = KR r = CU r = PO r = JU r = NO r จุดเจ้าชะตา = MO r จุดเจ้าชะตา

หยุดชะงักการงานด้วยความพอใจ การหยุดพักผ่อน การถึงแก่กรรมอย่างรวดเร็ว (AA: มีโชคจากการพลัดพราก)

MO/AD = PL = CH r = UR r = PL r = ME r = PA r = PL v2 = PA v2 = ME v2 = NO t จุดเจ้าชะตา = SU t จุดเจ้าชะตา = PO t = SA t = NE t = ZE t = PA t = AD t แขนถึงแกน

ความสงบนิ่ง การตรึกตรองอยู่ในใจ ความใจแคบ สภาวะอันจำกัด ห้องที่ปิดหรือที่ลั่นกุญแจไว้ อยู่ในฐานะตัดขาดจากประชาชน ประชาชนที่ถูกกดขี่หรือกำลังจะถึงแก่กรรม การถึงแก่กรรมของมารดา ชั่วโมงมรณะ

Comments