ภาพดวง "เดือนดับ" ที่กรุงเทพฯ | New Moon in Bangkok 2010

วัน "เดือนดับ" (New Moon) ตั้งแผนภาพดวงชะตาโดยใช้ดวงกำเนิดกรุงเทพฯ เป็นพื้นดวง
 
15.01.2010 14:11
 
14.02.2010 09:51
 
16.03.3010 04:01
 
14.04.2010 19:29
 
14.05.2010 08:04
 
12.06.2010 18:15
 
12.07.2010 02:40
 
10.08.2010 10:08
 
08.09.2010 17:30
 
08.10.2010 01:45
 
06.11.2010 11:52
 
06.12.2010 00:36
 
รายการวัน "เดือนเพ็ญ" (Full Moon)
 
01.01.2010 02:13
30.01.2010 13:18
28.02.2010 23:38
30.03.2010 09:25
28.04.2010 19:18
28.05.2010 06:07
26.06.2010 18:30
26.07.2010 08:36
25.08.2010 00:04
23.09.2010 16:17
23.10.2010 08:36
22.11.2010 00:27
21.12.2010 15:13
Comments