เก็บจากทวิตเตอร์: Nelson Mandela เกิด 18 กรกฎาคม ค.ศ. 1918

เนื่องจากไม่ทราบเวลาเกิด (ที่จริงอาจจะหาจากบางแหล่งข้อมูลได้ แต่ในบทความนี้ถือว่าไม่ทราบ) ตามภาพจึงได้ใช้เวลาที่อาทิตย์อยู่ตรงศีรษะพอดี (คือ SU กุม MC) ตั้งแกนที่ SU เพื่อสำรวจในความเป็น "บุคคลผู้นี้"

SU กุม ZE และ BA
SU 22:30 (โสฬสโกณ) AD ซึ่งกุมกับ CH อยู่

แปลได้ว่า 

บุคคลผู้นี้ (SU) มีความเป็นผู้นำ (ZE) หรือผู้จัดการ นักบริหาร ซึ่งประสบความสำเร็จ (BA)

บุคคลผู้นี้ (SU) ประสบกับอุปสรรคอย่างหนัก (AD) หรือติดคุก ฯลฯ เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ (CH) ที่สำคัญในชีวิต
Comments