นาซ่ายิงจรวดพุ่งชนดวงจันทร์

วันที่ 9 ตุลาคม 2552 นาซ่ายิงจรวดพุ่งชนดวงจันทร์ตรงเป้า ตรงกับเวลา 7:31 น. (ET = GMT-6) ที่นาซ่า ฮุสตัน สหรัฐอเมริกา (18:31 น. ตามเวลาในประเทศไทย) เป็นเหตุการณ์สำคัญประจำวัน ตั้งแกนที่ SU ได้ภาพดาวดังนี้
 
 
SU = EQ = ME = JN.UR = PO = KR/NO = MA.VU/KR = UR.JN/PO = MO/JU//CU/VT = MC/HA
 
SU = EQ = ME = ข่าวระดับโลกของวันนี้
JN.UR = PO หรือ UR.JN/PO = ข่าวใหญ่น่าตื่นใจตื่นเต้น (ข่าวด่วน ข่าวเด่น ข่าวดัง ข่าวโดน ข่าวที่ดึงดูดใจอย่างแรง)
KR/NO = ปฏิบัติการขั้นสูง หน่วยงานระดับชาติ องค์กรชั้นสูง (กล่าวคือ "NASA")
MA.VU/KR = ปฏิบัติการที่ทรงพลังเป็นพิเศษ (ในที่สูง ในระดับสูง)
MO/JU//CU/VT = ความสำเร็จเกี่ยวกับดวงจันทร์ด้วยการทำให้เสียหายหรือเข้าครอบครอง
MC/HA = นาทีแห่งการทำลาย
 
เมื่อเห็นว่า MA กุม VU ถูกดึงมาร่วมโครงสร้างข้างต้น จึงไปตั้งแกนที่ MA.VU เพื่อสำรวจในรายละเอียดด้วย (ส่วน UR.JN นั้น ถึง SU โดยเฉลี่ยเห็นด้วยตาแล้ว คือเล็ง ME อยู่ ไม่ต้องตั้งแกนซ้ำอีก)
 
ตั้งแกนที่ MA.VU ได้ภาพดาวดังนี้
 
 
MA.VU = AS = AP = NO = JU/KR
 
MA.VU AS = ณ ที่แห่งนี้ มีปฏิบัติการอันทรงพลัง
AP = NO  ทางวิทยาการ สร้างชื่อเสียงอย่างมาก โดยหน่วยงานที่ก้าวหน้า
JU/KR = มีความสำเร็จอันใหญ่หลวง
 
โครงสร้างที่เป็นเส้นสีแดงทั้งหลายนั้นบ่งชี้ว่าเป็นการใช้พลังเพื่อการทำลาย
 
เหตุการณ์นี้เกิดที่ดวงจันทร์ รับรู้ได้เป็นหลักใหญ่ที่องค์การนาซ่า ฮุสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแกนที่ AS (ณ สถานที่นั้น)
 
 
 
AS = MA = PA = JU = AR/KR = ME/KR = JU/VT
 
MA = PA = JU = กิจกรรมซึ่งเปี่ยมด้วยปรีชาสามารถและประสบความสำเร็จ
AR/KR เรื่องระดับสูงในโลก (อยู่เหนือโลก)
ME/KR ข่าวใหญ่ ข่าวพิเศษ การเคลื่อนย้ายขั้นสูง ก้าวสำคัญ ความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ (ชั้นสูง ในระดับสูง)
JU/VT = ทำลายได้สำเร็จ
Comments