อมาวสี-คราส 22 กรกฎาฯ 2552 ตอน 1

วันอมาวสี หรือ เดือนดับ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 นี้จะเกิด คราส หรือ Eclipse ที่เป็นสุริยะคราสเต็มดวง ซึ่งจะเกิดเป็นระยะเวลานานที่สุดในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา คือ 6 นาทีกว่า นักดาราศาสตร์และนักโหราศาสตร์ให้ความสำคัญกันอย่างมาก หากไม่ได้เห็นในครั้งนี้ก็จะต้องรอไปอีกนานจนไม่ได้มีชีวิตอยู่ถึงที่จะดูอีก
 
คราสนั้นโดยเฉพาะ สุริยะคราส หรือสุริยุปราคา แต่โบราณมา ในทางโหราศาสตร์ถือว่าสำคัญมาก และใช้เฉพาะอย่างยิ่งกับการพยากรณ์ความเป็นไปของบ้านเมือง/ประเทศชาติ หรือปรากฏการณ์สำคัญของโลก
 
 
SU.MO t = NO t = คราส (เกิดเมื่อ SU.MO ทำมุมสัมพันธ์ใกล้ ๆ กับ NO)
SU.MO t = NO t = SU r = MO r
SU.MO t = NO t = MO v1
จุดเจ้าชะตาฟ้า กับจุดเจ้าชะตากำเนิด และโค้งฯ ถึงกันอย่างสำคัญ ถือว่าเป็นสัญญาณบ่งชี้ที่พึงใส่ใจยิ่ง
 
SU.MO t = NO t = KR r = CU r = KR/CU r
SU.MO t = NO t = CU v1
 
SU.MO t = NO t = JN r
 
SU.MO t = NO t = MA v2 =  KR v2 = MA/KR v2
 
SU.MO t = NO t = ME p = UR p = ME/UR p = BA p
 
SU.MO t = NO t = NE r = VT r = NE/VT r
 
มีข้อมูลอยู่ 3-4 แกนที่จะต้องสำรวจข้อมูลต่อ แต่ในที่นี้จะใช้เฉพาะข้อมูลชุดสุดท้ายมาสำรวจต่อว่า ในดวงกำเนิดนั้นคือเรื่องใดอันถูกกำหนดมาไว้แล้วบ้าง และได้รับการกระตุ้นจากโค้งฯ หรือจรในส่วนใดบ้างต่อไป

 
NE/VT

ความยุ่งเหยิงภายใน (กลุ่มหรือประเทศ), ที่รวมหรือการสัมพันธ์กันของผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน, การกักกัน (ไว้อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค (จากเรือ, สัตว์, บุคคลที่ต้องสงสัย)), ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะละทิ้งหรือล้มเลิกเสีย, มองไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน, มิได้พิจารณาเรื่องการแตกสาขาก่อนที่จะดำเนินการ, กระตือรือร้น (บ้าคลั่ง, ใจจดใจจ่อ) เกินไป

NE/VT r = AS v1 = AR v1 = VX v2 = NO v2
โครงสร้างนี้ทำมุมถึงจุดเจ้าชะตาที่มาตามโค้งฯ อย่างสำคัญหลายตัวพร้อม ๆ กัน เป็นสัญญาณบ่งชี้ที่พึงใส่ใจยิ่ง
 
NE/VT r = UR v1
NE/VT r = UR t การสูญเสียการดูแลจากพ่อแม่เมื่อเร็ว ๆ นี้, ความตายของแม่ ๆ, พลัดพรากจากกันไปอย่างฉับพลันโดยเหตุผลที่ไม่ได้พูดถึง
 
NE/VT r = HA v2
NE/VT r = HA t สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อประโยชน์, ชำระล้างผลเสียหายจากน้ำท่วมอย่างอาจหาญหรือดีเลิศ
 
NE/VT r = PL r
NE/VT r = PL v2 ล้มเลิกเสียกลางคัน, วางทุกอย่างลงบนแท่นบูชา, เป็นทาสรับใช้ของพระเจ้า
 
NE/VT r = CE r
NE/VT r = CE t มอบถ้อยคำสรรเสริญให้แด่ครูผู้เป็นที่รัก

NE/VT r = VU v2 แต่งตั้งผู้อื่นเข้ามาเป็นสังฆมนตรี (หรือรัฐมนตรี)
 
คำแปลที่ยกมานี้ บางส่วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคล ไม่ใช่ของบ้านเมือง/ประเทศชาติ ดังนั้นจะต้องทำการเทียบเคียง (อุปมาฯ) และติดตามผลที่จะเกิดขึ้นจริงเพื่อนำมาเป็นข้อมูลสำหรับใช้อนาคตต่อไป
 
สำหรับช่วงเวลาการเกิดเหตุการณ์ ขอยึดเอาหลักเหมือนกับการใช้อมาวสี (New Moon) คือให้อยู่ในระยะ 1 เดือน เพียงแต่เน้นหนักว่า ครั้งนี้หรือเดือนนี้จะมีความสำคัญเป็นพิเศษ (การให้ระยะแสดงผลแบบตีคลุมช่วงเวลายาว ๆ แบบ 6 เดือน 1 ปี หรือหลาย ๆ ปี นั้นดูจะเป็นเล่นแบบปลอดภัยไปหน่อย อย่างมากก็ควรจะให้ +/- 1 เดือน หรือเต็มที่ก็ +/- 3 เดือน ก็ยังดูแฟร์ดี เพราะตามหลักโหราศาสตร์ก็มีช่วงเวลาสำคัญอื่น ๆ ให้ใช้อยู่อีกมาก (ทั้งดวงประจำปี, ไตรมาส, ทินวรรษ, จันทรวรรษ, อมาวสี, ปูรณมี, ฯลฯ) แม้เฉพาะคราสอย่างเดียวในแต่ละปีก็มีให้ใช้ถึง 3-4 ครั้งขึ้นไป ถ้านับเวลาที่เหลื่อมกันนั้น อาจจะพูดได้ว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้)
 
ข้อมูลเกี่ยวกับคราสอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
  • วันที่ 15 ม.ค. 2553 เป็นสุริยุปราคาบางส่วน เชื่อว่าจะเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากเกิดในช่วงฤดูหนาวและในเวลา 14.00-16.00 น. โดยเกิดขึ้นในประเทศพม่า และ จ.แม่ฮองสอนจะมองเห็นถึง 80% ส่วน กทม.เห็น 20%
  • วันที่ 11 เม.ย. 2613 สุริยุปราคาแบบเต็มดวงใน 61 ปีข้างหน้า สามารถมองเห็นได้เต็มดวงในเมืองไทย
Comments