องศาประเทศไทย (DOT: Degree Of Thailand) วันที่ 10/09/2009

องศาประเทศไทย (DOT: Degree Of Thailand)
 
กรุงเทพฯ 1ํ  | Bangkok One Degree (BOD)
 
วันที่ 10/09/2009
 
=SUr=SUt=NEv2=NE t=NEp=CUr=CUt=CUp=ADv1=ADt=ZEr=ZE p
=SUr/SUt=SUr/SUv2=NEr/NEt=NEr/NEp=CUr/CUt=CUr/CUv1=ZEr/ZEt=ZEr/ZEp
=VTr/VTt=VTr/VTv2=VXr/VXp=BAr/BAt=BAr/BAv2=BAr/BAp
 
มีข้อแตกต่างที่สังเกตเห็นได้ชัดจากเมื่อวานนี้ (09/09/2009) คือ
 
AD = ความบีบคั้น กดดัน คับข้อง คับขัน อุปสรรคอันสำคัญ
VT = การเสียสละ การสูญเสีย การบูชายัญ พลีกรรม
VX = ชะตากรรมอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ (ได้ยาก) ของเจ้าชะตา
BA = ความมุ่งหวังหรือต้องการภายในซึ่งเป็นแรงขับดันไปสู่การแสวงหาสิ่งซึ่งมาเติมเต็มหรือชดเชย
 

ติดตามข้อคิดเห็นแบบเกือบจะในเวลาจริง (Realtime) ของผู้เห็นได้ที่ Twitter.com ตามลิงค์นี้

http://twitter.com/uranian

หากสมัครเป็นสมาชิก Twitter.com แล้วจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบเกือบจะทันทีผ่านเวบไซต์  Twitter.com หรือโปรแกรมใช้งานเฉพาะต่าง ๆ นายกฯ อภิสิทธิ์ (http://twitter.com/PM_Abhisit) ก็ทวิตสดกับสิทธิชัย หยุ่น(http://twitter.com/suthichai), อดีตนายกฯ ทักษิณ ก็ทวิตสื่อสารกับประเทศไทย! (http://twitter.com/thaksinlive) ตอบโต้กันแบบแทบจะสด ๆ

Comments