องศาประเทศไทย (DOT: Degree Of Thailand) วันที่ 09/09/2009 (09:09!)

องศาประเทศไทย (DOT: Degree Of Thailand)
 
กรุงเทพฯ 1ํ  | Bangkok One Degree (BOD)
 
วันที่ 09/09/2009
 
09:09 09/09/09 กรุงเทพฯ
 
=SUt=SUr=ASt=ASp=NEt=NEv2=NEp=CUt=CUr=CUp=ZEr=ZEp
=MOr/MOt=MOr/MOv1=NEr/NEt=NEr/NEp=VUr/VUt=VUr/VUp
 
วันรวมศรัทธามหาชน!
 
SUt = วันนี้
SUr = เจ้าชะตานี้
ASt = ASp ที่นี่
NE = ศรัทธา
CU = การรวมกลุ่ม
ZE = กิจกรรมที่มุ่งหมายอันหนึ่ง
MO = ประชาชน
MOr/MOt = ชั่วโมงนี้ ประชาชนไทย (เจ้าชะตา)
VU = อย่างแรงกล้า
 

ติดตามข้อคิดเห็นแบบเกือบจะในเวลาจริง (Realtime) ของผู้เห็นได้ที่ Twitter.com ตามลิงค์นี้

http://twitter.com/uranian

หากสมัครเป็นสมาชิก Twitter.com แล้วจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันแบบเกือบจะทันทีผ่านเวบไซต์  Twitter.com หรือโปรแกรมใช้งานเฉพาะต่าง ๆ นายกฯ อภิสิทธิ์ (http://twitter.com/PM_Abhisit) ก็ทวิตสดกับสิทธิชัย หยุ่น(http://twitter.com/suthichai), อดีตนายกฯ ทักษิณ ก็ทวิตสื่อสารกับประเทศไทย! (http://twitter.com/thaksinlive) ตอบโต้กันแบบแทบจะสด ๆ

Comments