กรณีศึกษา หรือตัวอย่างการพยากรณ์ (Case Study & Example)

เนื้อหาในส่วนนี้ กำลังได้รับการปรับปรุงโดยนำเรื่องมาจากที่ถูกนำเสนอในบล็อค (Blog) ที่ www.OKnation.net/Blog/AS711
โดยจะจัดกลุ่มตามหัวเรื่อง (Subject) ให้หาได้ง่าย