ความแม่นยำของโหราศาสตร์ยูเรเนียน

ความแม่นยำของโหราศาสตร์ยูเรเนียนนั้น ก็อยู่ในระดับเดียวกันกับวิชาทางวิทยาศาสตร์สังคมหรือมนุษยวิทยาอื่น ๆ เช่น
 
  • เหมือนวิชาเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ทำนายสภาพเศรษฐกิจ
  • เหมือนวิชาบริหารธุรกิจที่ใช้จัดการองค์กร ใช้คาดการณ์ในการการลงทุน
  • เหมือนวิชาจิตวิทยาใช้คาดการณ์พฤติกรรมมนุษย์นั่นแหละครับ
เป็นต้น
 
แต่ไม่ถึงกับจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ที่ 1+1 = 2 เพราะโหราศาสตร์เป็นศาสตร์ที่อิงด้านจิตใจ แรงจูงใจ แรงขับภายใน และผลกระทบรอบด้าน น่าจะถือได้ว่าเป็นวิทยาศาสตร์สังคมหรือในอยู่กลุ่มมนุษยวิทยา
 
กล่าวคือมีปัจจัยที่ต้องพิจารณานั้นมากกว่าที่วิทยาศาสตร์เชิงวัตถุกลไกยึด ซึ่งวิทยาศาสตร์เชิงวัตถุกลไกนั้นก็จะให้ผลลัพธ์หรือการพยากรณ์ที่ถูกต้องมากเพราะจำกัดตัวเองตามสมมติฐานที่มักดูเป็นเฉพาะเรื่องไป เช่น ความร้อน ต้มน้ำกี่นาทีจะเดือด เป็นต้น ซึ่งก็ต้องถูกต้องมาก เพราะความที่พิจารณาที่ตัวชี้วัดเดียวและมีตัวแปรน้อย
 
ในสภาพของวิชาทางวิทยาศาสตร์สังคมนั้นเราไม่สามารถจัดความเป็นจริงของคนหรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนให้อยู่แบบห้องทดลองได้ เราต้องยอมรับตัวแปรทั้งหมดที่ส่งผลกระทบกับคน ๆ หนึ่ง และสังคมหรือเรื่องที่สนใจวิเคราะห์หนึ่ง ๆ นั้น ซึ่งมันจะมีน้ำหนักและความโน้มเอียงที่ซับซ้อนและเป็นองค์รวม 
 
เช่น เด็กหนีไม่ยอมเรียน ขาดเรียนเพราะเหตุใด ใครตอบได้ไหม อาจไปเพราะใจเบ่ง แม่ให้ไปขายของ ครูสอนไม่ดีเอง เด็กรักเป็นนักเลง อื่น ๆ อีกมากมาย ๆ ๆ ๆ ที่ไม่รู้ อาจจะจริง...เราเห็นอยู่ เผื่อใจไว้ที่ยังไม่เห็น เป็นต้น
 
งานของนักโหราศาสตร์ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน คือต้องผ่านการสอบถามคนเป็นพัน ๆ ครั้งเพื่อจะดูออกว่าใครที่โกหก มันเป็นเรื่องของการที่ต้องสั่งสมประสบการณ์หรือของผู้เชี่ยวชาญ งานของนักโหราศาสตร์ก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่นิติเวชวิทยาศาสตร์ ที่ต้องผ่านการมองดูธรรมชาติของกระดูก เลือด เนื้อ หนัง แมลง ร่องรอยอื่น ๆ และแยกออกว่าสิ่งที่ผิดปกติกับปกตินั้นแตกต่างกันตรงไหน และนำไปสู่การคาดการณ์อย่างมีเหตุผล หรือคาดเดาน้อยที่สุด เพื่อระบุสถานที่ เวลา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (สำหรับนักโหราสตร์) และอดีตที่ปิดบัง (สำหรับนักโหราศาสตร์ นักสืบและเจ้าหน้าที่นิติเวชฯ)
 
งานของนักโหราศาสตร์ได้รับการคาดหวังมากว่าจะบอกสิ่งที่ยังไม่เกิดได้ แต่งานของนักเศรษฐศาสตร์ (และผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น ๆ) นั้นคือการสามารถที่จะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วได้ ในรูปแบบเฉพาะหนึ่งเท่านั้น สำหรับที่อาจจะเกิดเรื่องตามรูปแบบเฉพาะนั้นอีกในอนาคตได้ถูกต้อง (และรับรางวัลโนเบลไป) แต่นักโหราศาสตร์เป็นงานองค์รวมที่ต้องประมวลและใช้รูปแบบทั้งหมด (ไม่ใช่แค่เฉพาะรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง) เพื่อหาทุกมิติแห่งอนาคตที่คนจะสนใจใคร่รู้ได้อย่างถูกต้อง (โดยไม่ควรมีข้ออ้างใด ๆ)
Comments