คลิปวิดีโอ อื่น ๆ

  • คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: การบรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส ในวันงานวันโหรจรัล 2552 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2552 โดยแสดงดวงตัวอย่าง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในวันเปิดกรวยรับสนองพระบรมราชโองการเป็นนายกฯ โดยใช้เทคนิค Astro*Color และดูสมพงษ์ (Synastry) และแสดงดวงตัวอย่าง เมื่อ อภิสิทธิ์ กับ ทักษิณ เป็นนายกฯ ประเทศไทยได้อะไร
  • คลิปวิดีโอ ตัวอย่างการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส ในการสำรวจดาวจรปัจจุบัน ดวงจรตามวัยโค้งสุริยยาตร์ และดวงกำเนิด ของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ได้เป็นนายกฯ (สำรวจในวันที่ 18 ธ.ค. 2551 ทบทวนที่สำรวจไปแล้วเมื่อ 18 พ.ย. 2551 ในช่วงที่ยังไม่มีวี่แววว่าพรรคพลังประชาชนจะถูกยุบ และสมชาย วงศ์สวัสดิ์ได้สิ้นสถานะการเป็นนายกฯ และอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกฯ ในวันที่ 17 ธ.ค. 51)
  • Comments