คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 1 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 6 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 

แนะนำโดยทั่วไป

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- ตัวเลือกในการแสดงหรือไม่แสดงข้อมูลดวงกำเนิดบนแผนภาพดวงชะตา
- การเก็บภาพหน้าจอของแผนภาพหน้าจอเพื่อนำไปใช้งานในกรณีต่าง ๆ
- การเปิดใช้ดวงยาร์ตของดาวเคราะห์ต่าง ๆ (Planetary Arc) โดยใช้ดาวหรือปัจจัยอื่น ๆ เป็นดวงจรตามอายุขัยแทนอาทิตย์ (Solar Arc)
- การตั้งค่าโค้งตามใจฉัน (Custom Arc) โดยแถบกำหนดค่า หรือป้อนค่าโดยตรงก็ได้
- การปรับค่าโค้งไปยังค่าที่ฉันต้องการโดยตรง
- การปิดจุด A/B, A+B-C และ ABC อื่น ๆ ตามแกนที่ตั้งอยู่
- การเปิดเข้าสู่หน้าจอ วิเคราะห์ในหลายรูปแบบ

Comments