คลิปวิดีโอ ตัวอย่างการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส ในการสำรวจดาวจรปัจจุบัน (Transit) เพื่อลองสังเกตหาวันที่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ น่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี (สำรวจในวันที่ 12 ธ.ค. 2551)

Uranian Astrology: Transit Investigation for Good Day
 
โหราศาสตร์ยูเรเนียน:  ตัวอย่างการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส ในการสำรวจดาวจรปัจจุบัน (Transit) เพื่อลองสังเกตหาวันที่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ น่าจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี (สำรวจในวันที่ 12 ธ.ค. 2551 ว่าน่าจะได้เป็นในวันที่ 16 ธ.ค. 2551 ผลคือมีการโวตเลือกนายกฯ ในวันที่ 15 ธ.ค. 2551 และได้รับสนองพระบรมราชโองการเป็นนายกฯ ในวันที่ 17 ธ.ค. 2551)
 
  คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูคลิปวิดีโอ
 
 
Comments