คลิปวิดีโอ คู่แฝดคนใดที่เสียชีวิต ตรวจดวงโดยใช้เทคนิค Astro*Color

แสดงการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส ในการแยกแยะว่า คู่แฝดที่เกิดต่างเวลากัน 10 นาที คนใดที่เสียชีวิต
 
แสดงการใช้เทคนิค Astro*Color คือใช้สีแดง เหลือง เขียว ดำ รวมถึงลักษณะตัวอักษรหนา บาง เอียง ขีดเส้นใต้ ในการแยกแยะเรื่องดี ร้าย แรง เบา ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาขึ้นใหม่ แสดงต่อสาธารณชนครั้งแรกโดยการบรรยายในงานวันโหรจรัญ 13 กันยายน 2552 ภาคบ่าย
 
 
วิดีโอมีทั้งหมด 2 ตอน
 
ตอนที่ 1 บันทึกขึ้นเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2552
ตอนที่ 2 บันทึกขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2552
 
ท่านที่ต้องการชม กรุณาแจ้งอีเมล์และแนะนำตัวเองเพื่อความรู้จักกัน ส่งมาที่ athi.ath@gmail.com เพื่อจะส่งลิงค์ของวิดีโอกลับไปให้
 
เนื่องจากวิดีโอนี้มีการพาดพิงถึงผู้อื่น จึงไม่ควรเปิดเผยเป็นการทั่วไป ดังนั้นผู้ที่ชมแล้วต้องขอความร่วมมือว่ากรุณาห้ามเผยแพร่ต่อหรืออ้างอิงชื่อบุคคลในวิดีโอนั้น
 
Astro*Color ถือเป็นลิขสิทธิ์วรรณกรรมของผู้คิดค้นขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการแสดงต่อสาธารณชนหรือบันทึกในสื่อเก็บขึ้นโดยมีผู้รู้เห็นเป็นพยาน Astro*Color*Graph เป็นอีกงานหนึ่งซึ่งคิดค้นขึ้นโดยเจ้าของลิขสิทธิ์คนเดียวกัน
Comments