คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: การบรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส ในวันงานวันโหรจรัล 2552 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2552 โดยแสดงดวงตัวอย่าง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในวันเปิดกรวยรับสนองพระบรมราชโองการเป็นนายกฯ โดยใช้เทคนิค Astro*Color และดูสมพงษ์ (Synastry) และแสดงดวงตัวอย่าง เมื่อ อภิสิทธิ์ กับ ทักษิณ เป็นนายกฯ ประเทศไทยได้อะไร

คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: การบรรยายสาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส ในวันงานวันโหรจรัล 2552 เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2552 โดยแสดงดวงตัวอย่าง อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในวันเปิดกรวยรับสนองพระบรมราชโองการเป็นนายกฯ โดยใช้เทคนิค Astro*Color และดูสมพงษ์ (Synastry) และแสดงดวงตัวอย่าง เมื่อ อภิสิทธิ์ กับ ทักษิณ เป็นนายกฯ ประเทศไทยได้อะไร
 
คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
Comments