คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 3 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 6 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
 
ตัวเลือกพิเศษบางอย่าง ตัวช่วยมือใหม่ และเครื่องมือสำหรับดูดวงสไตล์ดาวเดี่ยวทำมุมสัมพันธ์ถึงดาวเดี่ยว

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การเปิดใช้หน้าจอ จุดเจ้าชะตาผสม
- การเปิดใช้หน้าจอ ดาวเด่น (Dominance Planets)
- การเปิดใช้หน้าจอ ทับเล็ง เพื่อช่วยมือใหม่ในการหาดาวที่กำลังทับหรือเล็งกันอยู่ให้เห็นได้ง่ายขึ้น พร้อมให้คำแปลของดาวที่ทับหรือเล็งต่อกันอยู่นั้น
- การเปิดใช้หน้าจอ A/B หรือศูนย์รังสี (Midpoint, Halfsum) พร้อมให้คำแปลของศูนย์รังสีที่เลือกนั้น โดยเลือกศูนย์รังสีจากดวงวงใดก็ได้ ทั้งกำเนิด, จร, V1, V2
- การเปิดใช้หน้าจอ เดี่ยว เหมาะสำหรับผู้นิยมดูดาวเดี่ยวทำมุมสัมพันธ์ถึงกันระหว่างดวงจรปัจจุบัน (Transit) กับดาวกำเนิด (Radix) หรือดวงโค้ง V1, V2 ด้วย โดยมุมฮาร์โมนิกส์ต่าง ๆ พร้อมด้วยคำแปลครบทุกดาวที่ทำมุมกับดาวเดี่ยวที่สนใจนั้น

- การใช้ตัวเลือก ด่วน เพื่อช่วยประเมินการทำมุมสัมพันธ์ถึงกันระหว่างดาวต่าง ๆ อย่างคร่าว ๆ โดยไว
- การใช้ตัวเลือก โค้ง V x2 เพื่อหาโครงสร้างดาว แขนถึงแขน แขนถึงแกน หรือสองเท่าโค้ง
- การใช้ตัวเลือก โค้ง V /2 เพื่อหาโครงสร้างดาว แขนถึงแขน แขนถึงแกน หรือครึ่งโค้ง
- การใช้ตัวเลือก จจย. หรือตั้งดวงจรตามอายุขัย จันทรยาตร์ (Lunar Arc) แทนดวงจรสุริยยาตร์ (Solar Arc)
- การใช้ตัวเลือก LD (Lunar Arc Direction) เพื่อตั้งดวงจรจันทรยาตร์ (Lunar Arc) แทนดวง V2 (Solar Arc ดวงหลัง) เพื่อให้เห็นดวงจรสุริยยาตร์ (V1) และดวงจันทรยาตร์ (Lunar Arc) ได้พร้อม ๆ กัน สำหรับประเมินดวงประจำปี และดวงประจำเดือนได้พร้อม ๆ กัน โดยไม่ต้องตั้งกลับไปกลับมาระหว่างดวงจรสุริยยาตร์กับดวงจรจันทรยาตร์
- การใช้ตัวเลือก SP (Secondary Progression) เพื่อตั้งดวงโปรเกรส (ที่นิยมใช้ในโหราศาสตร์สากล และ Cosmobiology) แทนดวง V2 (Solar Arc ดวงหลัง) เพื่อให้เห็นดวงจรสุริยยาตร์ (V1) และดวงโปรเกรส (Progression) ได้พร้อม ๆ กัน

Comments