คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 2 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 6 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
 
กรณีตัวอย่าง พม่าย้ายเมืองหลวง เหตุการณ์พายุนากีส ตั้งแต่การหาข้อมูลดวงจากอินเตอร์เน็ต การตั้งดวง พยากรณ์อย่างรวดเร็ว ด้วยฟังก์ชัน IA1 (Intelligent Agent #1)

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การตั้งดวงกำเนิด (Radix)
- การเลือกสถานที่กำเนิดเป็นสถานที่ในต่างประเทศ (Custom Latitude, Longitude)
- การตั้งดวงจรปัจจุบัน (Transit) ตามวันที่ที่ต้องการ
- การใช้หน้าจอ โค้งสำคัญ (Important Arc) และฟังก์ชัน IA1 (Intelligent Agent #1) เพื่อการพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์อย่างรวดเร็ว (Rapid Astrological Prognostication) ในวันจรเป้าหมายหรือที่ประสงค์ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างดวงกำเนิด (Radix) ดวงจรตามอายุขัยโค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc) และดวงจรปัจจุบัน (Transit) อย่างครบเครื่อง

ลิงค์สำหรับอ่านประกอบ:

โหราศาสตร์ยูเรเนียน: พม่า (เมียนมาร์) ฉลองวันได้รับอิสรภาพ 4 ม.ค. ที่เมืองหลวงใหม่ เนปิดอว์ กับการเกิด พายุนาร์กีส อันมีคนตายนับแสน

Comments