คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 9 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 11 ม.ค. 2552)

 คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
 
ตัวอย่างการดูดวงกำเนิดหรือพื้นดวงชะตา เจ้าคุณนร ธัมมวิตักโก ภิกขุ (พระยานรรัตน์ราชมานิต)

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การใช้โปรแกรมโดยทั่วไป
- การตั้งแกน (Axis) หรือจุดชี้ (Index) ที่ดาวหรือปัจจัยเดี่ยว เพื่อสำรวจข้อมูลแกนทำมุมกับดาวหรือปัจจัยเดี่ยว ศูนย์รังสี (Midpoint)
- การตั้งแกน (Axis) หรือจุดชี้ (Index) ที่ศูนย์รังสี (Midpoint) เพื่อสำรวจข้อมูลแกนทำมุมกับดาวหรือปัจจัยเดี่ยว ศูนย์รังสี (Midpoint)
- การดูข้อมูลที่โปรแกรมหาให้โดยอัตโนมัติในส่วนที่เป็นพระเคราะห์สนธิแท้ หรือโครงสร้างสำคัญ เช่น ลิ่ม (Wedge), ตรีโกณ (Trine), จตุโกณ (Rectangle, Cross) เป็นต้น
- การสำรวจข้อมูลด้วยสายตาในแผนภาพดวงชะตาเพื่อหาโครงสร้างจตุโกณ (Rectangle, Cross) ที่ทำตามแกนหรือจุดชี้ หรือก่อรูปไม่สมมาตรกับแกนหรือจุดชี้
- แสดงการใช้งานจริง ในการเปลี่ยนและดูผลการเปลี่ยนของตัวเลือกการแสดงข้อมูลในดวงกำเนิด (Radix) ดังนี้
... "ที่มี PP" เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีจุดเจ้าชะตาเป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง
... "ถ้า AR ต้อง PP" ใช้กำหนดว่าในกรณีที่ตั้งแกนที่จุด AR ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่มีจุดเจ้าชะตาอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง
... "เดี่ยว" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงจากข้อมูลที่เป็นปัจจัยเดี่ยวขึ้นก่อนศูนย์รังสี
... "วังกะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะวังกะ (Orb)
... "ระยะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะหว่าง A กับ B (หรือผลต่าง ในกรณีที่เป็นศูนย์รังสี) เพื่อช่วยหาโครงสร้างพระเคราะห์สนธิ A/B = C/D หรือ A-B = C-D หรือ A+B = C+D หรือจตุโกณ (Rectangle, Cross)
- การพิมพ์ข้อมูลคำแปลหรือความหมายที่ต้องการ โดย "ใส่หัวรายงาน" เพื่อเพิ่มข้อมูลดวงกำเนิด และข้อมูลดวงจรปัจจุบันที่ใช้อยู่ และสั่งพิมพ์โดยเลือกพริ้นเตอร์ที่ต้องการ

 
 
Comments