คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 8 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 11 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
ตัวเลือกการแสดงข้อมูลในดวงกำเนิด โค้ง จรปัจจุบัน และการเลือกภาษา คำแปลพระเคราะห์สนธิ 

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การตั้งแกน (Axis) หรือจุดชี้ (Index) ไปยังดาวหรือปัจจัยเดี่ยว ศูนย์รังสี (Midpoint) จุดอิทธิพล (Sensitive Point)
- การหมุนจานเพื่อตั้งจุดชี้ไปยังองศาอิสระใด ๆ โดยใช้เมาส์ หรือใช้แถบเลื่อน
- การใช้ตัวเลือกการแสดงข้อมูลในดวงกำเนิด (Radix) ดังนี้
... "ที่มี PP" เพื่อแสดงเฉพาะข้อมูลที่มีจุดเจ้าชะตาเป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง
... "ถ้า AR ต้อง PP" ใช้กำหนดว่าในกรณีที่ตั้งแกนที่จุด AR ให้แสดงเฉพาะข้อมูลที่มีจุดเจ้าชะตาอื่น ๆ เป็นองค์ประกอบของโครงสร้าง
... "เดี่ยว" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงจากข้อมูลที่เป็นปัจจัยเดี่ยวขึ้นก่อนศูนย์รังสี
... "วังกะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะวังกะ (Orb)
... "ระยะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะหว่าง A กับ B (ในกรณีที่เป็นศูนย์รังสี) เพื่อช่วยหาโครงสร้างพระเคราะห์สนธิ A/B = C/D หรือ A-B = C-D หรือจตุโกณ (Rectangle)
- การใช้ตัวเลือกการแสดงข้อมูลในดวงโค้งสุริยยาตร์ (Solar Arc) ดังนี้
... "V1" เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของดวงโค้ง V1
... "V2" เพื่อแสดงข้อมูลเฉพาะของดวงโค้ง V2
... "V1, V2" เพื่อแสดงข้อมูลทั้งของดวงโค้ง V1 และ V2
... "V1, Pr" เพื่อแสดงข้อมูลทั้งของดวงโค้ง V1 และดวงโปรเกรส (Secondary Progression) สำหรับผู้นิยม Cosmobiology
... "เดี่ยว" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงจากข้อมูลที่เป็นปัจจัยเดี่ยวขึ้นก่อนศูนย์รังสี
... "วังกะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะวังกะ (Orb)
... "ระยะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะหว่าง A กับ B (ในกรณีที่เป็นศูนย์รังสี) เพื่อช่วยหาโครงสร้างพระเคราะห์สนธิ A/B = C/D หรือ A-B = C-D หรือจตุโกณ (Rectangle)
- การใช้ตัวเลือกการแสดงข้อมูลในดวงจรปัจจุบัน (Transit) ดังนี้
... "ความเร็ว" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามความเร็วของดาวหรือปัจจัย (อัตราโคจรรอบโลก)
... "เวลาประเมิน" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามเวลาประเมินที่โครงสร้าง A/B = C หรือ A = B/C ที่สนใจนั้นจะทำมุมสนิทกัน (ใช้ความเร็วดาวและระยะวังกะมาคำนวณออกเป็นเวลา ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที)
... "เดี่ยว" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงจากข้อมูลที่เป็นปัจจัยเดี่ยวขึ้นก่อนศูนย์รังสี
... "วังกะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะวังกะ (Orb)
... "ระยะ" เพื่อแสดงข้อมูลโดยเรียงตามระยะหว่าง A กับ B (ในกรณีที่เป็นศูนย์รังสี) เพื่อช่วยหาโครงสร้างพระเคราะห์สนธิ A/B = C/D หรือ A-B = C-D หรือจตุโกณ (Rectangle)
- การแสดงคำแปลหรือความหมายของดาวเดี่ยว, ศูนย์รังสี, จุดอิทธิพล หรือพระเคราะห์สนธิ โดยเลือกเป็นภาษาไทย, อังกฤษ, ทั้งไทยและอังกฤษ
- การเพิ่มหรือลดขนาดของฟอนท์ที่ใช้แสดงคำแปลหรือความหมายพระเคราะห์สนธิ
- การเลือกฉบับของพระเคราะห์สนธิว่าจะใช้ของใคร ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เช่น พลตรีประยูร พลอารีย์, Alfred Witte, Ruth Brummund, Reinhold Ebertin, Noel Tyl, Don McBroom, Sylvia and Jori, Michael Munkasey
- การเลือกหมวดคำแปลในภาษาไทย ว่าจะใช้แบบมาตรฐาน, ปรับเปลี่ยนแก้ไขบ้าง หรือแยกตามหัวเรื่องที่สนใจ เช่น สุขภาพ, ความรัก/ครอบครัว เป็นต้น

Comments