คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 7 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 10 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ 

 
ตัวอย่างการปรับแก้เวลาเกิดตามเหตุการณ์สำคัญในชีวิต ด้วยเทคนิคโค้งสุริยยาตร์ กรณีศึกษา กบ สุวนันท์ กับ บรู๊ค ดนุพร แต่งงานกันวันที่ 9 ม.ค. 2552
 
เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การค้นหาข้อมูลดวงกำเนิดของเจ้าชะตาจากที่บันทึกไว้แล้ว
- การตั้งเวลาเกิดเป็นเที่ยงวัน (12:00 น.) โดยอัตโนมัติ
- การใช้หน้าจอ โค้งสำคัญ (Important Arc) และ IE (เหตุการณ์สำคัญตลอดชีวิต, Lifelong Important Events) เพื่อไล่หาโครงสร้างที่แสดงถึงการเกิดเหตุการณ์จริงตามที่สนใจ
- การตรวจสอบรายละเอียดของโครงสร้างที่แสดงถึงการเกิดเหตุการณ์ โดยพิจารณาลีลาแวดล้อมของเหตุการณ์จากเฉพาะดาวหรือปัจจัยใหญ่ เพื่อยืนยันว่าเป็นโครงสร้างเฉพาะที่เลือกแน่
- การขยับเวลาเกิดเร็วขึ้นหรือช้าลง แล้วตรวจสอบค่าโค้งที่สอดคล้องกับโครงสร้างของการเกิดเหตุการณ์ยิ่งขึ้น จนได้ค่าโค้งสนิทลิปดา
- การสังเกตองศาและลิปดาที่เปลี่ยนไปของ SU, MC, AS เมื่อเปลี่ยนเวลาเกิด
- การขยับเวลาเกิดโดยละเอียด เพื่อให้โครงสร้างที่แสดงถึงการเกิดเหตุการณ์ทำมุมถึงจุดเจ้าชะตา และปัดทิ้งไปซึ่งโครงสร้างของเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดในช่วงวันใกล้เคียงกัน

Comments