คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 5 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 8 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
 
การ "ซิงค์" ข้อมูลข้ามวงดวง และการวิเคราะห์ดวงกำเนิด และพยากรณ์จรด้วย ABC List

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การ "ซิงค์" ข้อมูลข้ามวงดวง ของ ศูนย์รังสี หรือ จุดอิทธิพล ต่าง ๆ  (A+B-C, A+B+C, A-B-C, A/B//C) เพื่อสำรวจการ "ผสานพลัง" ของข้อมูล
- การวิเคราะห์ดวงกำเนิด จากแกนที่สนใจ (ไม่ว่าจะเป็นดาวเดี่ยว, ศูนย์รังสี, จุดอิทธิพล) ทำมุมถึงจุดอิทธิพล (A+B-C, A+B+C, A-B-C, A/B//C) ในดวงกำเนิด เช่น ใช้เพื่อดูความเป็นไปได้ของโรคภัยไข้เจ็บที่มีมาในดวงกำเนิด
- การวิเคราะห์หาช่วงเวลาแสดงผลโดยการ "ผสานพลัง" ของจุดอิทธิพล  (A+B-C, A+B+C, A-B-C, A/B//C) ในดวงกำเนิด ถึงดวงโค้ง V1, V2, จร โดยให้เก็บข้อมูลอัตโนมัติไปได้เรื่อย ๆ ในระหว่างที่ทำการเปลี่ยนข้อมูลดวงจรไปเรื่อย ๆ
- การตั้งแกน (Axis) จากข้อมูลจุดอิทธิพล  (A+B-C, A+B+C, A-B-C, A/B//C) ในดวงกำเนิด ที่หาได้ เพื่อสำรวจข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องไปจากจุดอิทธิพลนั้น กระโดดไปเรื่อย ๆ เพื่อการวิเคราะห์หรือยืนยันในรายละเอียด
- การค้นหาข้อมูลตามคำสำคัญ (Keyword) ที่สนใจ เช่น ค้นหาคำว่า "โรค" เพื่อหาสมการข้อมูลเฉพาะที่มีความหมายบอกถึง "โรค" จากจุดอิทธิพลทั้งหมด  (A+B-C, A+B+C, A-B-C, A/B//C) ในดวงกำเนิด ที่ถูกสำรวจมาแล้วเหล่านั้น
- การเลือกสมการข้อมูลเฉพาะที่มีดาวหรือปัจจัยที่สนใจ เช่น เลือกเฉพาะสมการข้อมูลที่มี JU (พฤหัส) ประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น เพื่อการประเมินด้านโชคลาภ ความสำเร็จ เงินทอง เป็นต้น
- การตั้งตัวเลือกว่าจะเอาข้อมูลจุดอิทธิพล  (A+B-C, A+B+C, A-B-C, A/B//C) ใดบ้าง
- การตั้งตัวเลือกว่าจะเอาข้อมูลจากการทำมุมใดบ้าง ได้แก่ ทับ (0, 360), เล็ง (180), ฉาก (90, 270), 45, 22:30
- การตั้งตัวเลือกว่าจะเอาข้อมูลเฉพาะที่มีจุดเจ้าชะตา (Personal Points) เป็นส่วนประกอบด้วยเท่านั้น
- การตั้งตัวเลือก ระยะวังกะ สำหรับใช้กับการหาข้อมูลในช่วงที่แคบหรือกว้างตามต้องการ
- การเลือกให้ แปลทั้งหมด ของความหมายจากทุกสมการข้อมูลที่สำรวจได้มานั้น
- การเลือกขนาดฟอนต์หรือขนาดตัวอักษรของคำแปลที่แสดง ให้ใหญ่ หรือเล็ก ได้ (+,- เพื่อเพิ่มหรือลดไปเรื่อย ๆ จนได้ขนาดที่ต้องการ)
- การเพิ่มหัวรายงาน เพื่อแสดงข้อมูลของเจ้าชะตาจากดวงกำเนิดและดวงจร ลงเหนือคำแปลที่สนใจ เพื่อประกอบข้อมูลที่จะทำการพิมพ์ออกมาได้ เพื่อความครบถ้วนของรายงานมากขึ้น
- การ พิมพ์ข้อมูล ความหมายหรือคำแปลที่ผ่านการเลือกไว้แล้ว ออกทางพริ้นเตอร์

Comments