คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 19 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 27 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
 
การใช้ปฏิทินดาวแบบกราฟฟิก (Graphic Ephemeris) เพื่อการพยากรณ์ด้วยดวงจรปัจจุบัน, ดวงกำเนิด สัมพันธ์กับ ดวงจรปัจจุบัน, ดวงกำเนิด สัมพันธ์กับ ดวงโค้ง V1 V2

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การใช้ปฏิทินดาวแบบกราฟฟิก (Graphic Ephemeris) ในการสำรวจดวงจรปัจจุบัน (Transit)
- การใช้ปฏิทินดาวแบบกราฟฟิก (Graphic Ephemeris) ในการสำรวจดวงกำเนิด (Radix) กับดวงจรปัจจุบัน (Transit)
- การใช้ปฏิทินดาวแบบกราฟฟิก (Graphic Ephemeris) ในการสำรวจดวงกำเนิด (Radix) กับดวงจรตามอายุขัยโค้งสุริยยาตร์ V1 V2 (Solar Arc)
- การใช้ตัวเลือกต่าง ๆ เพื่อปรับแต่งกราฟ ได้แก่ ช่วงเวลาที่สนใจ, ความละเอียด, การเลือกเส้นแบบกำหนดเองได้, การกำหนดจุดตั้งเองที่สนใจ (ทั้งดาวเดี่ยว, ศูนย์รังสี, จุดอิทธิพล และข้ามวงได้), ชนิดของกราฟ, การแสดงดาวเคราะห์น้อย (Asteroids, CE PA, JN, VT) หรือดาวทิพย์ (TNPs) ด้วยหรือไม่

Comments