คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 17 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 19 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 

การตั้งดวงจรพิเศษ รายคาบต่าง ๆ วันนักขัตฤกษ์ วันออกสลากกินแบ่ง ความคิดเห็นเกี่ยวกับวันจรพิเศษ และวันสำคัญต่าง ๆ และโครงสร้างดาวพิเศษต่าง ๆ

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การตั้งดวงจรพิเศษ รายคาบต่าง ๆ ได้แก่ ดวงโลกในรอบไตรมาส 1 (เหมายัน), 2 (วสันต์), 3 (ครีษมายัน), 4 (ศารท), วันเดือนเพ็ญ (ปูรณมี Full Moon), วันเดือนดับ (อมาวสี New Moon), ทินวรรษ (Solar Return), จันทรวรรษ (Lunar Return), Solunar Return (SU-MO, r=t) พร้อมความคิดเห็นเกี่ยวกับปรัชญาที่มาของพิเศษของวันเหล่านี้จากการทำมุมถึงกันระหว่างจุดเจ้าชะตาหรือปัจจัยบอกเวลาในวงเดียวกันและข้ามวงดวงเกิดเป็นพระเคราะห์สนธิในกรณีต่าง ๆ
- ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นมาและความสำคัญของดวงจรพิเศษต่าง ๆ นั้น รวมทั้งวันสำคัญ (Important Date) ของ Hermann Lefeldt)
- การตั้งดวงพิเศษอื่นๆ เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี, วันออกสลากกินแบ่ง, วันที่จันทร์ทับดาวกำเนิดที่ต้องการหา เช่น จันทร์ทับลัคนา, จันทร์ทับพฤหัส เป็นต้น
- การเทียบโครงสร้างดาวซึ่งเป็นรูปแบบพิเศษต่าง ๆ ในมุมมองของโหราศาสตร์ดั้งเดิม (Classic) ซึ่งถูกรวมเป็นหนึ่งเดียวกันและเรียบง่ายในการมองเป็น "พระเคราะห์สนธิ" ทั้งหมดในโหราศาสตร์ยูเรเนียนเป็นทฤษฎีเดียวกัน โดยสามารถเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์พื้นฐานได้เสมอ (คล้ายกับที่ไอน์สไตน์รวมแรงต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ เข้าเป็นทฤษฎีเดียวกัน)
- การทำมุมถึงกันของดาวเดี่ยว และการใช้ความหมายของมุมเฉพาะกรณี
- การบูรณาการปรัชญาที่มาของวันจรพิเศษต่าง ๆ จากโหราศาสตร์ดั้งเดิมทั้งหมดขึ้นเป็นเครื่องมือในการวัดความแรงหรือความสำคัญของวันแต่ละวัน และได้รวมเอาสูตรที่คิดขึ้นในยุคใหม่ เช่น Perch Point, Destiny, Higher Destiny เป็นต้น เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือในการวัดความสำคัญหรือความแรงของวันแต่ละวันโดยรวมด้วย

Comments