คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 16 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 18 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 

เล่าเรื่องวันกองทัพไทย ระบบปฏิทิน การเปลี่ยนศักราช จากวันทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสัมพันธภาพกับดวงกรุงเทพฯ ปัจจุบัน

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- เล่าเรื่องวันกองทัพไทย เปลี่ยนจากวันที่ 25 มกราคม เป็น 18 มกราคม เนื่องจากการสอบทานปฏิทินใหม่ จากตำแหน่งของจันทร์ และวันในสัปดาห์ที่สมจริง
- การเปลี่ยนศักราช (จ.ศ., ร.ศ., พ.ศ. ฯลฯ) จากวันเถลิงศก และขึ้นปีใหม่ด้วยวันอื่น ๆ ตามแต่ช่วงประวัติศาสตร์ไทย จากขึ้น 1 ค่ำ เดือนอ้าย, วันเถลิงศกของ จ.ศ., 15 เมษายน, ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5, 1 เมษายน และ 1 มกราคม ในปัจจุบัน, การตัดเดือน มกราคม, กุมภาพันธ์, มีนาคม พ.ศ. 2483 ออกไป
- ภาพดาวซึ่งอธิยายถึงเหตุการณ์วันทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2136 (พ.ศ. ตามปฏิทินปัจจุบัน) รวมทั้งภาพดาวที่แสดงถึงสภาพบ้านเมืองในสมัยนั้น
- ข้อสังเกตเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างวันทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กับดวงกรุงเทพฯ ปัจจุบัน

Comments