คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 14 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 17 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
 
ตัวอย่างการพยากรณ์จร ด้วย โค้งสำคัญ และ IA1 (Intelligent Agent #1) พิธีสาบานตนของ บารัค โอบามา เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การค้นหาข้อมูลดวงกำเนิด (Radix) เพื่อนำมาใช้
- การใช้หน้าจอ "ประวัติจร" เพื่อแสดงเหตุการณ์จรที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมด หรือเฉพาะของดวงกำเนิดที่ใช้อยู่, การค้นหา เหตุการณ์จร ตามคำสำคัญ, การเพิ่ม ลบ แก้ไข เหตุการณ์จร
- การใช้หน้าจอ "โค้งสำคัญ" (Important Arc) โดยกำหนดขอบเขตช่วงวันที่ของการพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์เป็นภายใน +/- 1วัน, 3ว, 7ว, 15ว, 1เดือน, 2ด, 3ด, 6ด, 1ปี, 2ปี, 5ปี, 10ปี ด้วยการใช้ฟังก์ชัน IA1 (Intelligent Agent #1) โดยเลือกได้ว่า นอกจากข้อมูลจาก H16 (มุมจำนวนเท่าของ 22:30 องศา, H8, H4, H2, H1 ตามที่ใช้เป็นหลักในโหราศาสตร์ยูเรเนียน) แล้ว จะใช้ข้อมูลจำนวนเท่าของมุม 30 (H12), 60 (H6), 120 (H3), 150 (H2.4), 36 (H10), 72 (H5 รวมทั้ง H2.5 มุม 144), 40 (H9), 165, H7 (51.xx) ด้วยหรือไม่
- ในหน้าจอ "โค้งสำคัญ" การพิจารณาข้อมูลประกอบที่โปรแกรมแสดงให้โดยอัตโนมัติ สำหรับโครงสร้างที่แสดงผลที่สนใจอยู่ ได้แก่ ข้อมูลที่เกิดการ "ครบวงจร" ตามแกน A/B (ศูนย์รังสีในโครงสร้าง) หรือ C (แกนดาวเดี่ยวในโครงสร้าง) ข้ามวง หรือ D (ดาวอื่น) ข้ามวง, ข้อมูลที่ทำมุมถึงดาวเดี่ยวหรือจุดเจ้าชะตาในดวงกำเนิด, ข้อมูลที่เกิด "แขนถึงแกน"
- ในหน้าจอ "โค้งสำคัญ" การใช้ตัวเลือก "วันที่", "เวลา", "โค้ง", "แรง", "เดิม", "จร" เพื่อเลือกที่จะให้โปรแกรมแสดงข้อมูลประกอบโดยอัตโนมัติอย่างละเอียดเพียงใด อันแสดงถึง ความแรง หรือ ความสำคัญ ของข้อมูลที่พิจารณานั้น

 
 
Comments