คลิปวิดีโอ โหราศาสตร์ยูเรเนียน: สาธิตการใช้โปรแกรม Aries | เอรีส โดยทั่วไป ตอน 13 (v 3.00.58 บันทึกวันที่ 16 ม.ค. 2552)

คลิกลิงค์ข้างล่างเพื่อดูวิดีโอ
 
 
การพิมพ์แผนภาพดวงชะตากำเนิด ภาพดวงทั้งหมด การพิมพ์ข้อมูลตามแกนที่สนใจด้วยคำแปลมุมสัมพันธ์ครบทุกวงดวง 

เนื้อหาครอบคลุมเรื่อง...

- การใช้ปุ่มหลัก "พิมพ์ข้อมูล" เพื่อ "พิมพ์ดวงกำเนิด" ออกทางพริ้นเตอร์ เพื่อนำไปเจาะรูใช้ใส่กับจานหมุน
- การใช้ปุ่มหลัก "พิมพ์ข้อมูล" เพื่อ "พิมพ์ดวงทั้งหมด" คือทั้งดวงกำเนิด, โค้ง V1, โค้ง V2, จร ออกทางพริ้นเตอร์ เพื่อนำไปเจาะรูใช้ใส่กับจานหมุน
- การใช้ปุ่มหลัก "พิมพ์ข้อมูล" เพื่อ "พิมพ์ข้อมูลตามแกน" เพื่อให้โปรแกรมดึงข้อมูลคำแปลทั้งหมดของปัจจัยเดี่ยว ศูนย์รังสี ที่ทำมุมสัมพันธ์กับแกนที่สนใจ
- การตั้ง
แกนที่สนใจสามารถเป็นปัจจัยเดี่ยว ศูนย์รังสี หรือจุดอิทธิพลจากวงดวงใด ๆ ก็ได้ โดยสามารถให้โปรแกรมดึงคำแปลทั้งหมดของข้อมูลในวงดวงต่าง ๆ ที่ทำมุมสัมพันธ์ได้ ทำให้วิเคราะห์ดวงกำเนิด และจากจุดสนใจอื่น ๆ ที่ต้องการได้ง่าย พิมพ์เก็บเข้าแฟ้มไว้อ้างอิงได้สะดวก
- การตั้งแกนจากหัวเรื่องที่โปรแกรมจัดเตรียมไว้ให้ใช้อย่างสำเร็จรูป เช่น การงาน, การเงิน, ความรัก, สุขภาพ, ความอยู่รอด เป็นต้น ซึ่งเป็นแกนที่สำคัญ นำมาจากหนังสือของ พลตรี ประยูร พลอารีย์ และ อ.จรัญ พิกุล ซึ่งแนะนำไว้ว่าควรจะต้องตรวจแกนเหล่านี้
- การแสดงคำแปลพร้อมการประมาณเวลาสำหรับพยากรณ์การเกิดเหตุการณ์ตามระยะวังกะที่ห่างจากแกนที่สนใจ
- การใช้ปุ่ม "พิมพ์เดี๋ยวนี้" เพื่อพิมพ์ข้อมูลที่แสดงอยู่ ออกทางพริ้นเตอร์
- การ "ใส่หัวรายงาน" ด้วยข้อมูลดวงกำเนิด และดวงจรที่ใช้อยู่ประกอบก่อนสั่งพิมพ์รายงาน
- การเพิ่มหรือลดขนาดฟอนท์หรือตัวอักษรที่ใช้แสดงผลคำแปล
- การใช้ตัวเลือก "English" เพื่อแสดงผลคำแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ตามตัวเลือกพระเคราะห์สนธิที่ใช้ เช่น ของ Alfred Witte เป็นต้น)

Comments